Încă un pas în realizarea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor

Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice din România a acceptat documentaţia de atribuire a contractului de lucrări vizînd „Proiectarea şi execuţia Centrului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”- a anunţat Consiliul Judeţean Cluj. Anunţul de participare a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, acesta fiind validat în 28 ianuarie.

Obiectul contractului constă în: proiectarea şi execuţia Celulei de depozitare şi a zonei administrative aferente Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) Cluj; finalizarea lucrărilor începute şi rămase de executat aferente proiectului de consolidare a zonei afectate de alunecări de teren la km 0+720 la CMID Cluj; elaborarea documentaţiilor necesare pentru lucrările de remediere ce se impun şi pentru cele necesare operării / funcţionării instalaţiilor de sortare şi tratare a deşeurilor; remedierea, continuarea şi terminarea lucrărilor aferente Zonei Tehnice compuse din Staţia de tratare mecano-biologică şi Staţia de sortare; continuarea şi terminarea lucrărilor aferente drumului de acces la CMID Cluj.

Marius Mânzat, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj declară că „Acceptarea documentaţiei este un pas înainte în direcţia finalizării acestui proiect de maximă importanţă pentru judeţ, urmînd ca cele două părţi ale contractului de execuţie a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj – Fidicul Galben, finalizat în proporţie de peste 80%, respectiv Fidicul Roşu, să fie realizate împreună, de un singur constructor, pentru a grăbi şi a da astfel coerenţă acestui proiect mult aşteptat de clujeni. (…) În acest sens, fac un apel către potenţialii ofertanţi să viziteze amplasamentul CMID în scopul evaluării şi pregătirii unei oferte cât mai fundamentate tehnic şi conforme cu datele din teren”.

Lucrările vor fi acoperite într-o perioadă de 18 luni, dar segmentul de notificare a defecţiunilor este de 60 luni de la terminarea lucrărilor. Contractul de lucrări, a cărui valoare totală estimată este de 123.699.580,75 lei, va fi atribuit în urma desfăşurării unei licitaţii deschise, termenul limită de depunere a ofertelor fiind 22 martie (ora 9), dată la care va avea loc şi deschiderea ofertelor, la ora 11.
Contracte FIDIC sunt contracte standard în domeniul construcţiilor şi instalaţiilor, utilizate drept modele de referinţă pe plan internaţional. Astfel, contractul de „FIDIC roşu” reprezintă contractul de construire / execuţie utilizat pentru lucrări în care proiectarea este asigurată de către beneficiar. În ceea ce priveşte „FIDICUL galben”, acesta este un contract pentru echipamente şi proiectare-construire, în care proiectarea este asigurata de către antreprenor.

CM

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii