Se angajează referent în cadrul Primăriei Comunei Băișoara

Primăria Comunei Băișoara organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de Referent în cadrul Primăriei Comunei Băișoara, județul Cluj.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice;
 • Copia actului de identitate;
 • Curriculum vitae european;
 • Copiile diplomelor de studii;
 • Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă
 • Recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • Cazier judiciar;
 • Adeverință medicală;

Criterii în vederea ocupării funcției de referent:

Articolul continuă mai jos:
farmec.ro - Livrăm frumusețe!
 • Are cetățenia română și domiciliul în România;
 • Cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • Are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 • Are capacitate deplină de exercițiu;
 • Are vechime în muncă de minim 10 ani;
 • Are stare de sănătate de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de adeverință medicală;
 • Nu a fost condamnat/ă pentru săvârșirea unei infracțiuni săvârște cu intenție, care ar duce la incopatibilitate cu funcția  de referent;
 • Nu a desfășurat activități de poliție politică;
 • Are studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • Are curs de specialitate în arhivarea documentelor cu certificat;
 • Are cunoștințe de operare pe calculator ;
 • Creativitate și spirit de inițiativă;
 • Are capacitate de organizare, autocontrol și adaptare la munca în echipă.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Băișoara, din Băișoara, nr. 153, jud. Cluj, după cum urmează:

 • Proba scrisă în data de 10.10.2016 , ora 10,00
 • Interviul în data de 10.2016  , ora 10,00
 • Afișarea rezultatelor în data de 11.10.2016, ora 13,00
 • Contestațiile vor putea fi depuse la sediul instituției până la data de 11.10.2016, ora 15,00
 • Rezultatele finale vor fi aduse la cunoștință în data de 12.06.2016, ora 10,00.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul primăriei Băișoara, din Băișoara, nr. 153, jud. Cluj, până la data de 26.09.2016, ora 14,00.

Bibliografie:

 • Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiilor publice;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Băișoara,  persoană de contact: Ioan ROȘA,  telefon: 0740082140.

E-mail : primariabaisoara@yahoo.com

 

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii