Polițiștii clujeni desfășoară acțiunea ”Foc de artificii”

Poliţia Clujeană, prin Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, desfăşoară activităţi în cadrul acţiunii naţionale „FOC DE ARTIFICII”, pentru verificarea legalităţii operaţiunilor desfăşurate de persoanele fizice şi juridice cu articole pirotehnice.

Poliţiştii desfăşoară acţiuni pentru prevenirea, identificarea şi combaterea evenimentelor negative generate de nerespectarea prevederilor legale ce reglementează deţinerea, comercializarea, importul, depozitarea şi folosirea articolelor pirotehnice de către persoanele fizice şi juridice.

Acţiunile desfăşurate de poliţişti vizează atât controlarea societăţilor comerciale autorizate să desfăşoare operaţiuni cu articole pirotehnice, cât şi depistarea celor care încalcă regulile privind comercializarea acestui tip de produse, în zona pieţelor, târgurilor sau a centrelor comerciale.

Ce prevede legislaţia în vigoare despre materialele pirotehnice, cum sunt ele clasificate şi care sunt cele pe care publicul le poate folosi?

Conform prevederilor H.G. 1102/2014 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice, acestea se clasifică în următoarele categorii:

 • articole pirotehnice de divertisment
 • articole pirotehnice de scenă
 • alte articole pirotehnice

 

 

Articolele pirotehnice de divertisment se împart la rândul lor, astfel:

a)categoria F1articole pirotehnice de divertisment, care prezintă un risc foarte scăzut, cu un nivel de zgomot neglijabil şi care sunt destinate utilizării în spaţii restrânse, inclusiv în imobile cu destinaţia de locuinţe

În această categorie  sunt incluse numai obiectele pirotehnice de distracţie foarte mici de tipul artificiilor (de exemplu: steluţe, lumânări scânteietoare, jerbe cu scântei, minifacle, minisori, inele de foc, etc.)

b)categoria F2, F3 şi F4articole pirotehnice de divertisment destinate utilizării în exterior şi exclusiv de către pirotehnicieni;

Poliţiştii reamintesc că este interzisă deţinerea, utilizarea şi vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 şi 4, a articolelor pirotehnice de scenă (T1 şi T2) şi a altor articole pirotehnice din categoria P2, din motive de ordine şi siguranţă publică, securitate şi pentru protecţia mediului.

Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului.

 

Nu este permisă folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situaţii:

 

 1. a) între orele 24.00 şi 06.00, cu excepţia evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;

 

 1. b) la o distanţă mai mică de 50 de metri de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 de metri faţă de cele cu peste 4 niveluri;

 

 1. c) la o distanţă mai mică de 500 de metri de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze.

 

 1. d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

 

 1. e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;

 

 1. f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţiile deschise cu aglomerări de persoane;

 

 1. g) la o distanţă mai mică de 500 de metri de păduri.

 

Totodată, în conformitate cu legislaţia în vigoare, este permisă organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4 numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie pe a cărui rază se execută jocurile respective.

 

Orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

 

Extras din H.G. 1102/2014 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice

 

CAP. III

Clasificarea articolelor pirotehnice

 

    ART. 10

    (1) Articolele pirotehnice se clasifică de către producători în conformitate cu tipul lor de utilizare sau cu scopul şi nivelul lor de risc, inclusiv cu nivelul lor de zgomot.

    (2) Organismele notificate prevăzute la art. 67 confirmă clasificarea, ca parte a procedurilor de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 57.

 

    ART. 11

    Articolele pirotehnice se clasifică după cum urmează:

 1. a) articole pirotehnice de divertisment;
 2. b) articole pirotehnice de scenă;
 3. c) alte articole pirotehnice.

 

    ART. 12

    Articolele pirotehnice de divertisment se clasifică în următoarele categorii:

 1. a) categoria F1: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc foarte scăzut şi un nivel de zgomot neglijabil şi care sunt destinate utilizării în spaţii restrânse, inclusiv articolele pirotehnice de divertisment destinate utilizării în interiorul clădirilor cu destinaţia de locuinţă;
 2. b) categoria F2: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc scăzut şi un nivel de zgomot scăzut şi care sunt destinate utilizării în exterior în spaţii restrânse;
 1.  c) categoria F3: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc mediu, care sunt destinate utilizării în exterior în spaţii deschise vaste şi al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane;
 2. d) categoria F4: articole pirotehnice de divertisment de mare risc, cunoscute sub denumirea de “articole pirotehnice de divertisment de uz profesional”, care sunt destinate utilizării exclusiv de către pirotehnicieni şi al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane.

 

    ART. 13

    Articolele pirotehnice de scenă se clasifică în următoarele categorii:

 1. a) categoria T1: articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă care prezintă un risc scăzut;
 2. b) categoria T2: articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă, care sunt destinate utilizării exclusiv de către pirotehnicieni.

 

    ART. 14

    Alte articole pirotehnice se clasifică în următoarele categorii:

 1. a) categoria P1: articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care prezintă un risc scăzut;
 2. b) categoria P2: articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care sunt destinate manipulării ori utilizării exclusiv de către pirotehnicieni.

 

    CAP. IV

    Limite de vârstă şi alte limitări

    ART. 16

    (1) Articolele pirotehnice de divertisment din categoria F1 pot fi puse la dispoziţie pe piaţă numai persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani.

    (2) Articole pirotehnice de scenă din categoria T1 şi alte articole pirotehnice din categoria P1 pot fi puse la dispoziţie pe piaţă numai persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii