Cheltuieli pentru protecția mediului

În anul 2015, cheltuielile pentru protecţia mediului la nivel naţional au fost de 15,6 miliarde lei*) reprezentând 2,2% din PIB**) comparativ cu 1,9% în anul 2014.

 La nivel naţional, cele mai mari cheltuieli pentru protecţia mediului s-au înregistrat pe domeniul deşeurilor la producătorii specializaţi cu un procent de 70,5% din totalul cheltuielilor pe domeniul deşeurilor.

La nivel naţional, cele mai mari investiţii pentru protecţia mediului s-au înregistrat pe domeniul protecţiei aerului la producătorii nespecializaţi cu un procent de 99,0% din totalul investiţiilor pe domeniul protecţiei aerului

Cheltuielile pentru protecţia mediului pe sectoare de activitate şi categorii de cheltuieli, în anul 2015

 Pe domenii de mediu, cele mai mari cheltuieli s-au înregistrat pentru managementul deşeurilor (43,6% din totalul cheltuielilor pentru protecţia mediului la nivel naţional), urmate de cheltuielile pentru protectia apei (22,3%) şi de cheltuielile pentru protecţia aerului (16,5%).

La nivel naţional ponderea investiţiilor producătorilor nespecializaţi a reprezentat 71,6%, în totalul investiţiilor pentru protecţia mediului urmate de cele ale administraţiei publice (16,9%) şi de investiţiile producătorilor specializaţi (11,5 %). În domeniul „industria prelucrătoare” s-au realizat 31,7% din cheltuielile pentru protecţia mediului a producătorilor nespecializaţi, în timp ce în sectorul „captarea, tratarea si distribuţia apei”, s-au realizat 29,9% iar sectorul „ producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă” a cheltuit 28,2%.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii