Iohannis: „Se renunță la obligația de a sta acasă”. Măsurile de relaxare din 15 mai anunțate de președinte

Klaus Iohannis a promulgat actul care modifică legea privind autorizarea lucrărilor de construire

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat actul normativ care modifică Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construire, a transmis Administraţia Prezidenţială. Proiectul de lege prevede abrogarea unei prevederi care se referă la infracţiuni pedepsite cu închisoare, dat fiind că legea prevede deja contravenţii pentru anumite lucrări de construire executate fără autorizaţie. Astfel, în categoria infracţiunilor pedepsite cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă sunt lucrările de construire, extindere, consolidare, restaurare, executate fără autorizaţie, la monumentele istorice sau pe terenuri amplasate în zone de protejare a monumentelor, relatează News.ro.

Proiectul de lege aparţine PSD şi îşi propune abrogarea literei a) a articolului 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

„Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte: a) executarea fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), cu excepţiile prevăzute de lege”, arată iniţiativa legislativă promulgată de Iohannis.

Articolul 3, alineatul (1) litera b din legea în vigoare stabileşte categoriile de clădiri pentru care sunt făcute lucrări de construire.

„lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de lege – monumente, ansambluri, situri – inclusiv la anexele acestora, identificate în acelaşi imobil – teren şi/sau construcţii, la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate”, arată Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

„Iniţiativa legislativă îşi propune abrogarea literei a) a articolului 24 care se referă la infracţiuni pedepsite cu închisoare, dat fiind că legea prevede sancţiune cu contravenţii pentru literele b), c), e) şi g) înttr-un cuantum menit să descurajeze demararea unor lucrări fără autorizaţie de construire.

În acelaşi timp, prin iniţiativa legislativă se menţine ca infracţiune continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente sau întocmirea ori semnarea documentaţiilor tehnice necesare pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi a proiectelor tehnice necesare pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi a proiectelor tehnice şi a documentaţiilor de execuţie pentru alte specialităţi decât cele certificate prin diploma universitară.

Întrucât pe rolul instanţelor de judecată se află câteva mii de dosare care privesc executarea unor lucrări fără autorizaţie, dar în proporţie de 99% se sancţionează cu o simplă amendă, considerăm că o asemenea iniţiativă are atât rolul de a decongestiona activitatea instanţelor, cât şi acela de a nu mai fi nevoie pentru fiecare autorizaţie care a expirat câteva zile, funcţionarii de la Inspectoratul de Stat în Construcţii, să nu mai fie nevoiţi să depună plângeri penale”, arată iniţiatorii, în expunerea de motive a proiectului de lege.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii