PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII ÎNCHIRIAZĂ PĂŞUNE

Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de licitaţie publică pentru închirierea păşunii Sâncrai-Brazi.

 La licitaţie pot participa membrii colectivităţii locale, persoane fizice sau juridice, proprietari de animale înregistrate la Registrul Naţional al Exploataţiilor care îndeplinesc condiţiile stabilite în caietul de sarcini aprobat .

Dosarele acceptate în vederea participării la licitaţie trebuie să conţină următoarele acte:

– copia actului de identitate;
– dovada achitării garanţiei de participare;
– dovada achitării caietului de sarcini;
– adeverinţă eliberată de Compartimentul Agricol privind evidenţa animalelor pe specie/categorie de animale înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor în proprietatea crescătorului de animale – persoane fizice sau juridice cu domiciliul în municipiul Câmpia Turzii;
– certificat fiscal eliberat de către Serviciul Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului din care să reiasă că nu figurează cu debite la bugetul local;
– document care atestă că animalele pentru care solicită suprafeţe de păşune sunt înscrise în Registrul Naţional al Exploataţiilor
– adeverin
ță eliberată de Serviciul Impozite și Taxe Locale (str. Laminoriştilor nr. 29)  din care să rezulte că nu au restanţe la plata taxei pe teren şi a chiriei din anii anteriori.

Actele se depun la Primăria Municipiului Câmpia Turzii, camera 22 (registratura), până la data de 09.08.2017, ora 12.00, iar licitaţia se va desfăşura în data de 10.08.2017, ora 12.00.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii