CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII SE ÎNTRUNEŞTE ASTĂZI ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ

Primarul Municipiului Câmpia Turzii, Dorin Nicolae Lojigan  convoacă astăzi Consiliul Local Câmpia Turzii în şedinţă ordinară, începând cu ora 13.00, la Palatul Cultural ,,IONEL FLOAŞIU”  din Câmpia Turzii.

Pe ordinea de zi a şedinţei se află 11 proiecte de hotârăre:

1.Prezentarea Deciziei nr.7/1 a Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi Cluj, de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 7/20.03.2015 și a Raportului de follow-up nr. 1565 din 23.06.2017.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei solicitanţilor care au acces la locuinţele din fondul locativ de stat pentru anul 2017, destinate închirierii şi propunerile privind ordinea şi modul de soluţionare a acestora în Municipiul Câmpia Turzii, depuse până la data de 26 iulie 2017.
  3.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei privind ordinea de prioritate pentru atribuirea în folosinţă a terenurilor destinate construirii de locuinţă proprietate personală în Municipiul Câmpia Turzii, în condiţiile Legii nr. 15/2003, în anul 2017.
 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de membru în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A. a domnului SOCACIU ALEXANDRU GABRIEL şi desemnarea unui nou membru.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Câmpia Turzii.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINŢĂ FAMILIALĂ S+P+1E, Municipiul Câmpia Turzii, str. Marin Sorescu, nr.11, jud. Cluj.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea DEMOLARE CASA P+E, CONSTRUIRE CASA S+P+2E, Municipiul Câmpia Turzii, str. T. Vladimirescu, nr. 1-1A, jud. Cluj.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE HALĂ ZINCARE TERMICĂ ŞI ANEXE, ÎMPREJMUIRE, BRANŞAMENTE ŞI RACORDURI UTILITĂŢI, str. Laminoriştilor, nr. 169 A, Municipiul Câmpia Turzii, jud. Cluj.
 7. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 50718 Câmpia Turzii.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la nivelul Spitalului Municipal „Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii.

 1. Diverse

 

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii