CONSILIUL LOCAL TURDA SE PREGĂTEŞTE PENTRU ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ

Social media

10,031FaniÎmi place
721AbonațiAboneză-te

Consiliul local al Municipiului Turda va dezbate în cadrul unei şedinţe ordinare mai multe proiecte aflate pe ordinea de zi. Cei 21 de consilieri locali ai autorităţii deliberative a administraţiei publice vor analiza punctual în cursul zilei de joi, 27 iulie 2017, de la ora 13.00 toate propunerile executivului turdean.

            Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare se află următoarele proiecte de hotărâre:

  1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;
  2. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului pe trimestrul II 2017.
3. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane juridice.
3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice.
4. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor a societăţii Compania de Apă Arieş SA.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de locaţiune pentru un imobil – teren situat în Municipiul Turda, str. Nicolae Teclu nr. 2.
4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a unor imobile – teren situate administrativ în municipiul Turda, str. Dr. Ioan Raţiu nr. 111.
4.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de investiţii – D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii “Desfiinţare clădire parter, amenajare pavilion intrare Salina Turda, construire copr administrativ P+M şi amenajări exterioare – Turda, str. Salinelor, nr. 54 B, judeţul Cluj”.
4.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda SA, pentru anul 2017 – anexa nr. 4 – program de investiţii, dotări şi sursele de finanţare.
4.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Domeniul Public Turda SA, aferent exerciţiului financiar al anului 2017.
4.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui acord voluntar referitor la prevenirea generării de deşeuri de ambalaje, de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, de deşeuri de baterii şi acumulatori, precum şi la îmbunătăţirea colectării şi reciclării acestora de la populaţie la nivelul Municipiului Turda, judeţul Cluj.
4.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui acord voluntar referitor la prevenirea generării de deşeuri de ambalaje, de deşeuri de baterii şi acumulatori, precum şi la îmbunătăţirea colectării şi reciclării acestora de la populaţie la nivelul Municipiului Turda, judeţul Cluj.
4.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren şi clădire – dependinţe în vederea construirii unui teren multisportiv.
4.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rezilierii contractului de concesionare nr. 111/17.05.2004.

  1. Probleme ale Spitalului Municipal Turda:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
6. Probleme ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, numărului de personal, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda.
7. Informare privind procedura prealabilă formulată de către Instituţia Prefectului Judeţului Cluj cu privire la revocarea HCL nr. 122/2017 referitoare la aprobarea actualizării valorii contractului nr. 15414/15.12.2010 având ca obiect delegarea serviciului de iluminat public din municipiul Turda, pentru activitatea de intretinere a sistemului de iluminat public in anul 2017.

  1. Diverse (propuneri, întrebări, interpelări).

 

Ultimile articole

Articole populare

Lasa un comentariu

Te rugăm să introduci comentariul tau!
Introdu aici numele tău