Transilvania de Nord va avea acces la finanţări de peste 700 milioane euro

Versiunea finală a documentului cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a fost aprobată.

Aceasta va fi publicată pe platforma de internet a programului www.inforegio.ro. Pentru aprobarea documentului a fost parcursă procedura de consultare publică, în urma căreia au fost primite numeroase observații și comentarii luate în considerare la finalizarea ghidului.

Documentul se adresează tuturor potenţialilor solicitanți pentru apelul de documente strategice, iar la acesta se adaugă prevederile ghidul solicitantului și ale ghidurilor specifice pentru fiecare prioritate de investiție. Totodată, este pusă la dispoziţia potenţialilor beneficiari documentul care oferă îndrumări cu privire la implementarea acestei axe prioritare, îndeosebi privind constituirea şi funcţionarea autorităţilor urbane la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ.

Pentru 2014-2016, alocarea prin POR la nivel național urma să fie de 8,2 miliarde de euro, dublă față de exercițiul financiar precedent. Regiunea Nord-Vest (RNV) avea disponibile 735 de milioane de euro din cele 5,1 miliarde pentru șapte regiuni. Cei mai mulți bani sunt destinați scăderii emisiilor de carbon, dezvoltării urbane, infrastructurii rutiere, infrastructurii de sănătate și sociale, competitivității întreprinderilor mici și mijlocii.

RNV se afla pe primul loc pe ţară în privinţa absorbţiei fondurilor europene prin POR 2007-2013, cu o rată de 90%. Suma alocată în exerciţiul financiar precedent a fost de 451 de milioane de euro, dintre care fondurile plătite către beneficiari, prin prefinanţări şi rambursări, s-au ridicat la 407 milioane.

Programul a pus la dispoziţia Transilvaniei de Nord finanţări pentru regenerare urbană, infrastructură de transport şi socială, dezvoltarea mediului economic, patrimoniu cultural şi turism. Beneficiarii au depus 1.495 de proiecte, 653 fiind finalizate. La gradul de contractare RNV este pe prima treaptă în România, cu 123%. Proiectele de dezvoltare urbană s-au ridicat la 214 milioane de euro contractate.

Din aceste sume s-au reabilitat 365 km de drumuri judeţene şi urbane, două spitale judeţene şi 12 ambulatorii de specialitate fiind modernizate 30 de centre sociale, 70 de şcoli şi trei campusuri universitare. Pe teritoriul RNV din fondurile POR s-au dezvoltat 11 structuri de afaceri şi s-au creat 3.000 de locuri de muncă, iar 364 de microîntreprinderi au înfiinţat alte 1.600 de posturi. La infrastructura de turism au fost restaurate şi introduse în circuit 28 de biserici, 7 structuri de primire turistică, 3 cetăţi, un centru istoric, un muzeu şi un parc.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii