Fiscul strânge cureaua din aprilie. Controale la neconcordanțe

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va schimba abordarea acțiunilor de control fiscal, care se va face exclusiv în raport de rezultatele obținute în urma unei analize de risc, ​conform priorităților asumate și prezentate primului-ministru Sorin Grindeanu, în scopul creșterii eficienței colectării.

“​În eventualitatea în care, ca urmare a analizei, vor fi constatate neconcordanțe între datele raportate de contribuabili și cele deținute de administrația fiscală, contribuabilii încadrați în categoria de risc fiscal mare vor face în viitorul imediat obiectul unor controale fiscale”, a precizat conducerea instituției.

​ANAF a informat contribuabilii că au obligația de a declara toate achizițiile și vânzările și de a deduce, atât în scopul impozitului pe profit cât și al taxei pe valoarea adăugată, numai acele sume aferente tranzacțiilor la care au dreptul conform normelor legale.

Scopul este acela de a permite contribuabililor luarea de măsuri pentru depunerea tuturor declarațiilor la termenele legale, precum și a celor nedepuse sau a celor rectificative, după caz, și totodată ca, în situația unui eventual control, să aibă timp să pregătească documentele contabile și fiscale necesare efectuării acestuia.

Din aprilie vor fi inițiate acțiuni de control fiscal dedicate verificării legalității și conformității declarațiilor fiscale, corectitudinii și exactității stabilirii bazelor de impozitare pentru taxa pe valoarea adăugată și în special a impozitul pe profit din 2016, pentru toate categoriile de contribuabili, din toate domeniile, inclusiv cel financiar-bancar, pentru care termenul de depunere a declarației 101 privind impozitul pe profit datorat pe anul trecut este 27 martie.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii