fraude online

Firmele pot să îşi depună declaraţiile fiscale pe internet

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) extinde serviciul Spaţiul Privat Virtual (SPV) la toți contribuabilii. Pe lângă persoanele fizice, şi cele juridice sau entitățile fără personalitate juridică pot să primească acte fiscale emise în formă electronică dacă accesează serviciul SPV.

Contribuabilii pot transmite prin SPV declarațiile fiscale, contractele de cedare a folosinței bunurilor, cereri sau sesizări. Prin acesta se pot comunica automat actele administrative fiscale (decizii de impunere, referitoare la obligații de plată accesorii, privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale), acte de executare (somații), notificări, înștiințări, avize de inspecție fiscală.

Ei pot transmite documentele sau alte acte emise de fisc la cererea solicitantului: certificatul de atestare fiscală, adeverința de venit, certificatul de cazier fiscal; informații cu privire la obligațiile de plată ale contribuabilului; declarații fiscale sau cereri adresate fiscului (cerere de informații în legătură cu situația fiscală personală (cerere de informații despre contribuțiile de asigurări sociale declarate de angajatori, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislației fiscale, cereri de audiență, sesizări, petiții, reclamații, solicitări de informații publice).

Buletinul informativ din SPV conține informații publice cu caracter fiscal  și nefiscal de interes pentru contribuabili (anunțuri de valorificare a bunurilor, de achiziții de bunuri și servicii). Serviciile de comunicare electronică oferite prin SPV sunt gratuite și disponibile 24 de ore din 24.

Pentru intrarea în SPV persoanele juridice, entitățile fără personalitate juridică, împuterniciții persoanelor fizice, cei care desfășoară activități economice independent sau exercită profesii libere ce în relația cu organul fiscal se identifică prin codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare completează un formular electronic și se identifică prin certificate digitale calificate.

Celelalte persoane fizice trebuie să completeze online un formular într-o pagină web securizată şi să își certifice identitatea prin indicarea unei informații fiscale cunoscute doar de ANAF și persoana respectivă, respectiv numărul de înregistrare al unei decizii emise de ANAF pe numele său.

În cazul în care contribuabilul nu este în posesia unei decizii primite anterior de la ANAF, trebuie să se deplaseze la ghișeul oricărui organ fiscal din cadrul ANAF pentru verificarea datelor declarate cu cele din actul de identitate.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii