fonduri europene

Finanțare nerambursabilă pentru IMM-uri

In perioada urmatoare Autoritatea de Managent pentru Programul Operational Regional va lansa apelul de proiecte  aferent prioritatii de investitie 2.2 „Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor” destinat IMM-urilor, valoarea finanarii nerambursabile fiind cuprinsa intre 200.000 euro – 1.000.000 euro.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive.
Această prioritate de investiție va sprijini dezvoltarea IMM-urilor pentru îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a produselor și a serviciilor, în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și naționale. În acest sens, se au în vedere IMM-urile care sunt interesate de găsirea unui model optim de creștere, atât în sensul trecerii în altă categorie de dimensiune, cât și în sensul dezvoltării activității desfășurate, în scopul creșterii dimensiunii pieței adresate (piața locală să devină regională, națională sau internațională).
Având în vedere faptul că avantajul competitiv reprezintă un cumul de factori care condiționează competitivitatea și performanța unei companii în afaceri, POR își propune să sprijine companiile care au potențial să-și dezvolte/mențină poziția pe piață prin consolidarea unor competențe superioare concurenței. Astfel, se are în vedere sprijinirea companiilor care operează în domenii economice în care se poate dezvolta și/sau menține un avantaj competitiv și, în general, dezvoltarea activității lor economice. În acest sens, se vor sprijini acele IMM-uri care își desfășoară activitatea în domeniile cu potențial competitiv, identificate conform SNC, precum și a celor care intenționează să își adapteze activitatea la aceste domenii.

Investitiile eligibile in cadrul acestui program sunt:

Articolul continuă mai jos:
farmec.ro - Livrăm frumusețe!

-Construirea, modernizarea, extinderea spatiilor de productie sau servicii

-Achizitia de utilaje, echipamente tehnologice cu si fara montaj, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica

care se regasesc in Subgrupa 2.1 „Echipamente tehnologice”, Subgrupa 2.2 „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare,

Clasa 2.3.6. „Utilaje si instalatii de transportat si ridicat” sau Grupa 3 „ Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a avalorilor umane si materiale si alte active corporale”

-Achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului

-Achizitia de active necorporale  cum ar fi: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepuri si active similare

-Achizitia de instrumente de comercializare on-line

-Participarea la targuri si expozitii internationale, misiuni comerciale etc

-Implementarea sistemelor de managent al calitatii, mediului sau sanatatii,

-Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice

Atentie: Sunt eligibile doar investitiile initiale, acestea presupunand: 1) crearea unei noi unitati de productie/ prestare servicii, 2) Extinderea capacitatii unei unitati existente, prin cresterea volumului cel putin pentru un produs / serviciu si 3) Diversificarea productiei unei unitati existente, prin produse/ servicii care nu au fost fabricate/ prestate anterior.

Beneficiarii eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt Microintreprinderile, Intreprinderile Mici si cele Mijlocii din zona urbana si Intreprinderile Mijlocii non-agricole din mediul rural care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

-Au desfasurat activitate in domeniul (clasa CAEN) vizat de investitie de cel putin 3 ani fara a avea activitatea suspendata temporar oricand in aceasta perioada si au obtinut profit din exploatare in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare

-Au  obtinut venituri din exploatare in domeniul (clasa CAEN ) vizat de investitie in fiecare din ultimele 3 exercitii financiare incheiate

-Au avut inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 5, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare

-Au capacitatea de a asigura cofinantarea investitiei

-Nu se afla in dificultate conform regulamentelor UE, nu se afla in faliment, insolventa sau fac obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara

Activitatile finantate in cadrul acestui program sunt:

-Activitati de productie (Grupa CAEN: 132, 133, 139, 141, 142, 143, 151, 152, 161, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 291, 292, 293, 310, 3211, 3212, 322, 323, 324)

-Hoteluri si alte facilitati de cazare (Grupa CAEN  551, 552, 553, 559)

-Activitati medicale – Grupa CAEN 861, 862, 869

-Activitati de editare a cartilor, ziarelor, revistelor si alte activitati de editare – Grupa CAEN  581,

-Activitati de editare a produselor software – Grupa CAEN 582

-Activitati de productie cinematografica, video programe de televiziune, inregistrari audio si activitati de editare muzicala – Grupa CAEN 591, 592

-Activitati de servicii informatice – Grupa CAEN 631

-Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea – Grupa CAEN 711

-Publicitate – Grupa CAEN 731

-Activitati de design specializat – CAEN 7410

-Activitati fotografice – CAEN 7420

-Activitati ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activitati culturale – Grupa CAEN 610

-Activitati sportive – Grupa CAEN 931

-Alte activitati recreative si distractive – Grupa 932

-Distributia apei si gestionarea deseurilor  (Grupa CAEN, 360, 370, 381, 382, 382, 390)

Microintreprinderile si Inreprinderile mici beneficiaza de finantare nerambursabila de 70% cu exceptia investitiilor din regiunea Vest unde finantarea este de 55% iar Intreprinderile mijlocii beneficiaza de finantare nerambursabila de 60% cu exceptia investitiilor din regiunea Vest unde finantarea este de 45%.

Până la data de 02 septembrie. în regiunea Nord-Vest cele mai multe proiecte au fost depuse pentru prioritatea de investiții 2.1  ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”., respectiv 27. Astfel că finanțările pentru IMM-uri sunt foarte căutate.

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 – 2020 şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile, până la data de 02 septembrie 2016 în Regiunea de Dezvoltare Nord – Vest.

14264997_1060361800748986_2200363220495275310_n

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii