Cercetătorii clujeni: ajutoarele de încălzire, la familii cu venituri mari

Pentru cine au fost gândite ajutoarele de încălzire şi la cine ajung?

În România există mari lacune de identificare corectă a populației aflate în sărăcie energetică, instrumentele de politici publice nefiind în acest moment adecvate pentru abordarea problemei într-o manieră durabilă, relevă un studiu lansat de Centrul pentru Studiul Democrației (CSD) de la Cluj.

50% din cuantumul ajutoarelor de încălzire acoperă încălzirea cu lemne, cele pentru încălzirea cu energie electrică fiind de doar 2% din total. 56% din ajutoarele acordate merg către cele mai sărace 20% dintre gospodării. Deși un sfert din cuantumul ajutoarelor e direcționat către gospodăriile cele mai sărace, cu un venit de până la 155 lei/membru de familie, 70% din gospodăriile cu astfel de venituri nu primesc niciun ajutor.

Sistemul de acordare a ajutoarelor nu identifică adecvat consumatorii aflați în dificultate, iar peste jumătate din gospodăriile care primesc ajutoare se află în pragurile de venit superioare. Această situație presupune un efort administrativ disproporționat pentru gospodăriile cu veniturile mai mari.

În ceea ce privește tariful social la energie electrică, 12% din populația României beneficiază de această facilitate. Totuși, pe baza datelor aferente a trei zone de distribuție, 42% din gospodăriile care solicită tariful social nu își dimensionează corect consumul și depășesc pragul minim de consum prevăzut de lege, aplicându-li-se în mod automat tarife peste nivelul social.

Printre recomandările specialiştilor se regăsește actualizarea indicatorilor de măsurare a sărăciei energetice și a mecanismelor instituționale de evidență și control pentru persoanele afectate. O propunere vizează actualizarea reglementărilor privind tariful social, încât consumatorii să fie avertizați atunci când depășesc limita de consum până la care legea permite acordarea acestuia tip.

Cu încălzire sau fără?

Autorii atrag atenția asupra problemei celor 100.000 de locuințe neelectrificate. Situația lor este neclară din cauza cifrelor contradictorii referitoare la numărul și costurile necesare, menționate în hotărârile de guvern în vigoare. Studiul va continua în perioada aprilie – iunie, cu o cercetare de teren în cel puțin patru comunități din România și cu o prelucrare aprofundată a datelor statistice.

Studiul “Sărăcia energetică și consumatorul vulnerabil. Cât de departe suntem de Europa?” analizează legislația românească, europeană și date neprelucrate până acum în România. Au fost examinate subiecte ca ajutoarele pentru încălzire, tariful social la energie electrică, barierele în calea accesului la electricitate, mijloace financiare și nonfinanciare de protecție a consumatorului vulnerabil.

Contrar recomandărilor internaționale, în România indicatorii de măsurare a sărăciei energetice se bazează exclusiv pe măsurarea veniturilor gospodăriilor, nu și pe ponderea cheltuielilor cu energia în veniturile familiilor ori pe starea tehnică a locuinței și necesarul de căldură. În practică, indicatorii de venit se traduc numai prin ajutoarele de încălzire acordate de Ministerul Muncii (prin agențiile teritoriale) și prin tarifele sociale la energie electrică.

Legislația secundară emisă de Autoritatea Națională pentru Reglementare în domeniul Energiei nu prevede măsuri nonfinanciare de protecție. În pofida dispozițiilor legale din 2012, planul național de acțiune în caz de sărăcie energetică nu a fost elaborat, existând contradicții vizavi de cine ar trebui să îl elaboreze – și nici criteriile prin care consumatorii pot fi considerați vulnerabili, în funcție de vârstă sau de starea de sănătate.

Autorii cercetării sunt Corina Murafa, George Jiglău, Anca Sinea și Gabriel Bădescu. CSD este un think-tank înființat în cadrul Facultăţii de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării de la Universitatea Babeș-Bolyai. Acesta a dezvoltat proiecte de cercetare și analize cu precădere din perspectivă comparată, cu o importantă componentă aplicată.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii