foto: agrari.ro

Primăria şi Consiliul local al Municipiului Câmpia Turzii în  parteneriat  cu Agenţia de Finanţare  a Investiţiilor Rurale  Cluj şi Asociaţia PAZIA , organizează o dezbatere publică, în data de 20 martie, începând cu ora 10.00.

La dezbatere sunt invitaţi toţi primarii de comune din zonele limitrofe, producători zonali, fermieri şi crescători de animale, membri PAZIA şi toţi cei interesaţi.

În cadrul dezbaterii publice vor fi analizate următoarele teme:
prezentarea Ghidului solicitantului–variantă consultativă pentru accesarea fondurilor europene sub măsura 6.1–„Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” şi sub măsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole”
clarificări privind legea 145/2014 pentru obţinerea atestatelor de producători şi a carnetelor  de comercializare a produselor agricole în pieţe.

Evenimentul are loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural „Ionel Floaşiu”.