Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca a finalizat proiectul „Programe doctorale şi postdoctorale pentru promovarea excelenţei în cercetare, dezvoltare şi inovare”. Acesta s-a derulat in perioada 8 aprilie 2014- decembrie 2015, domeniile prioritare ale proiectului fiind cel agronomic şi cel medical veterinar.

Proiectul are o valoare totală de 12.755.460 de lei, din care asistenţa financiara nerambursabila acordată de Fondul Social European este de 10.625.298 de lei lei. Acesta a fost coordonat de USAMV Cluj Napoca -in calitate de solicitant al temei de cercetare- si implementat impreuna cu alte trei univerisitati din tara: USAMV Bucuresti, USAMV “Ion Ionescu de la Brad” din Iasi si USAMV a Banatului din Timisoara, in calitate de parteneri.

Sub aspect concret, demersul USAMV Cluj a urmarit cresterea nivelului de formare a tinerilor cerectatori din domeniul agronomic si medical veterinar prin abordarea unui sistem complex de pregatire in cadrul studiilor universitare de doctorat si postdoctorat. Principala componenta a proiectului are in vedere acordarea unui sprijin substantial in abordara unei cariere de succes si a insertiei stabile pe piata muncii. In acelasi timp s-a urmarit si consolidarea relatiilor universitatilor cu acest profil din tara.

Grupul tinta al proiectului a fost constituit din 121 de doctoranzi si 72 de cercetatori postdoctoranzi ai celor patru universitati partenere, inmatriculati in cinci domenii stiintifice: Agronomie, Horticultura, Zootehnie, Medicina Veterinara si Biotehnologii.

Proiectul a inclus prezentarea a 121 de lucrari de cercetare doctorala si 72 de lucrari de cercetare postdoctorala, cea mai mare parte dintre acestea urmand a fi publicate.

C.M.