catalog online

Trei proiecte ale învățământului clujean, premiate la nivel național

  Trei proiecte ale învăţământului clujean au fost premiate la finalul săptămânii trecute, la Bucureşti, în cadrul Galei Edumanager 2017. Inspectoratul Școlar Județean Cluj a primit diplomă de excelenţă pentru proiectul ,,Voluntari pentru educaţie” – proiectul clujean ce vizează şcolarizare în spital pentru copiii cu afecţiuni oncologice. Casa Corpului Didactic Cluj, respectiv Colegiul Naţional Pedagogic ,,Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca au adus, de asemenea, câte o diplomă de excelenţă pentru proiecte extraordinare.

Miercuri, 22 noiembrie 2017, în cadrul Galei Edumanager 2017, în prezenţa Ministrului Educaţiei Naţionale, domnul Liviu Marian Pop, trei proiecte clujene din domeniul educaţiei au fost distinse cu Diplomă de Excelenţă:

  • Categoria ,,Voluntariat” – Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Voluntari pentru Educaţie;
  • Categoria ,,Derularea de proiecte de educație incluzivă” – Casa Corpului Didactic Cluj, Dezvoltarea gândirii spațiale a elevilor cu deficiențe de vedere;
  • Categoria ,,Cercetări / experimente fundamentale” – Colegiul Național Pedagogic ,,Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca, În căutarea unei taxonomii a stării de bine a elevilor în învățământul preuniversitar din România.

Proiectul ISJ Voluntari pentru educație, început în 2015, are la bază nevoia elevilor internați pentru tratament pe perioade lungi de timp în spitalul de oncologie clujean de a nu fi obligați să renunțe la formarea lor educațională. În fapt, fără existența unui asemenea proiect, anual, zeci de elevi care stau luni întregi internați în spital s-ar întoarce la școală în situația de a fi nevoiți să recupereze enorm sau chiar să repete anul din pricina numărului mare de absențe. Această necesitate a fost identificată rapid ca una căreia nu i se poate oferi o soluție corectă decât instituțional. Inspectoratul Școlar Județean Cluj s-a erijat, așadar, în organizator al programului de organizare a formării educaționale direct în spital, în deplină concordanță cu planificarea activității didactice din programele școlare, cu profesori din sistemul de învățământ care să fie în drept să desfășoare procesul instructiv-educativ– predare și evaluare. Concret, proiectul se desfășoară în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională și cu Institutul Oncologic Ion Chiricuță Cluj-Napoca. Școlarizarea elevilor se face prin înscrierea lor la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca și transmiterea situațiilor la finalul semestrului, respectiv anului școlar, către școlile de proveniență. Toți profesorii care desfășoară activități în program sunt înscriși ca voluntari. Mai mult decât în cazul altor proiecte, acesta este viabil aproape exclusiv datorită resursei umane excepţionale implicate.

La categoria ,,Derularea de proiecte de educație incluzivă”, Casa Corpului Didactic a fost premiată  pentru rezultatele obținute în proiectul Empowering Spatial Thinking of Students with Visual ImpairmentDezvoltarea gândirii spațiale a elevilor cu deficiențe de vedere, care se derulează în perioada septembrie 2016 – august 2019. Proiectul este finanțat prin programul Erasmus+, Acțiunea cheie Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, având ca parteneri instituții precum: National Technical University of Athens (Grecia), Casa Corpului Didactic Cluj (România), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Franța), Intrasoft International SA (Luxembourg), Eidiko Dimotiko Sxolio Tiflon Kallitheas (Școala pentru elevi cu deficiențe de vedere) din Atena (Grecia) și Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca (România). Obiectivul proiectului este crearea și pilotarea unui model pedagogic care să valideze un set de instrumente bazat pe tehnologia Augmented Reality, dedicat dezvoltării gândirii spațiale a elevilor cu deficiențe de vedere, atât în cadrul activităților didactice din școală, cât și în contextul incluziunii școlare și sociale a acestor elevi.

Proiect de echipă și de parteneriat multiplu (Colegiul Național Pedagogic ,,Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca, Universitatea ,,Babeș-Bolyai” Cluj/ Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Asociația Națională a Colegiilor și Liceelor Pedagogice din România), În căutarea unei taxonomii a stării de bine a elevilor în învățământul preuniversitar din România este o cercetare de pionierat în România, desfășurată în perioada februarie-septembrie a.c. și  efectuată pe un eșantion de 2500 de elevi de la unități școlare din 24 de județe ale tării, cercetare bazată pe o documentare teoretică solidă, pe valorificarea rezultatelor obținute în 27 de focus-grupuri organizate cu elevi, profesori și părinți, pe analiza și interpretarea a 2300 de chestionare valide, având ca finalitate experimentarea și validarea unei scale de măsurare a stării de bine a elevilor și analiza predictorilor și a consecințelor acesteia în context educațional românesc. Echipa de cercetare a fost compusă din prof. dr. Mircea Bertea, președintele Asociației Naționale a Colegiilor și Liceelor Pedagogice din România şi director al Colegiului Național Pedagogic ,,Gheorghe Lazăr” din Cluj-Napoca, prof. dr. Adrian Opre, decan al Facultății de Psihologie și Științe ale Educatiei, Universitatea ,,Babeș-Bolyai” Cluj, lector dr. Dana Opre și lector dr, Sebastian Pintea de la aceeași facultate.

Premiile au fost ridicate de reprezentanţii fiecărei instituţii clujene: doamna Inspector şcolar general adjunct, Mariana Pop, doamna Director a CCD Cluj, Mihaela Popescu şi domnul Director al Colegiului Național Pedagogic ,,Gheorghe Lazăr” din Cluj-Napoca, Mircea Bertea.

 Din totalul de peste 130 de proiecte înscrise în competiţie, 56 dintre cele mai importante proiecte derulate în aceste an de instituțiile de învățământ românești au fost premiate miercuri, 22 noiembrie 2017, în cadrul Galei EduManager.ro. Gala EduManager.ro a fost precedată de Seminarul de Management Modern în Educație, care a oferit participanților informații importante legate de aplicații și soluții de comunicare destinate instituțiilor de învățământ, legislație, fonduri europene și management instituțional.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare