#potaltfel, campanie de prevenire a consumului de canabis

Conform rezultatelor Studiului în populaţia generală privind consumul de tutun, alcool şi droguri (GPS) 2016, realizat de specialiştii ANA o dată la trei ani, la nivelul populaţiei generale cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 de ani, prevalenţa de-a lungul vieţii a consumului oricărui tip de drog ilicit este de 7,6%, prevalenţa în ultimul an este de 4,1%, în timp ce, pentru consumul din ultima lună, se observă o prevalenţă de 1,8%.

Cel mai ridicat consum, pe tipuri de substanţe, se înregistrează la canabis: prevalenţa de-a lungul vieţii este de 5,8%, prevalenţa în ultimul an este de 3,2%, iar pentru consumul din ultima lună, se observă o prevalenţă de 1,4%.

Ca răspuns la această problemă emergentă, Agenţia Naţională Antidrog, în calitatea sa de coordonator naţional al politicilor publice în materia reducerii cererii şi ofertei de droguri, a iniţiat, la data de 5 septembrie 2017, campania naţională media de prevenire a consumului de canabis ‘#POTALTFEL!’. Aceasta reprezintă un răspuns integrat şi coerent în planul politicilor publice la fenomenul consumului de droguri din România.

Campania este implementată în perioada 5 septembrie 2017 – 31 iulie 2018, fiind fundamentată pe Studiul naţional în populaţia generală privind consumul de tutun, alcool şi droguri (GPS) 2016, corelativ cu Studiul în populaţia şcolarizată cu vârsta de 16 ani – ESPAD 2015, studii care relevă, la nivel naţional, o creştere a consumului de canabis.

‘#POTALTFEL!’are drept scop creşterea nivelului de informare, sensibilizare şi conştientizare a populaţiei generale (15-64 de ani), cu accent pe populaţia şcolară (15-24 de ani), asupra efectelor medico-psiho-sociale ale consumului de canabis, în vederea neînceperii, respectiv, evitării trecerii de la consumul ocazional sau recreaţional, la consumul regulat de canabis.

Beneficiarii direcţi ai campaniei estimaţi sunt 2.000.216 de persoane din populaţia generală (10%), cu vârsta cuprinsă între 15-64 ani, care vor primi informaţii cu privire la efectele medico-psiho-sociale ale consumului de canabis, prin promovarea spotului video al campaniei, 51.550 de tineri din segmentul de vârstă 15-24 ani şi 1692 de cadre didactice, din care: 9.250 de tineri cu vârsta de 15-24 de ani, informaţi cu privire la efectele consumului de canabis, în cadrul activităţilor de petrecere a timpului liber şi 42.300 elevi de liceu şi studenţi, în cadrul activităţilor de informare, precum şi 1.692 de profesori din unităţile liceale şi de învăţământ superior, care vor beneficia de activităţi de informare, sensibilizare şi conştientizare cu privire la consumul de canabis. Beneficiarii indirecţi sunt estimaţi a fi 80.000 de elevi şi studenţi, 3000 de cadre didactice din mediul şcolar şi universitar, precum şi peste 100.000de membri ai comunităţii.

Campania este implementată prin structurile teritoriale ale Agenţiei Naţionale Antidrog – 47 de Centre de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog, prin care vor fi organizate activităţi de promovare a campaniei în mediul TV, online şi presa scrisă, sesiuni de prevenire a consumului de canabis în instituţii de învăţământ, pentru categoria de vârstă 15-24 de ani, activităţi de informare şi promovare a alternativelor de viaţă sănătoasă, în zone în care tinerii aleg sa-şi petreacă timpul liber (spaţii recreaţionale), cu sprijinul voluntarilor ANA şi activităţi de informare în comunitate, cu ocazia marcării Zilei Internaţionale Împotriva Traficului şi Consumului Ilicit de Droguri 2018.

În prezent campania ‘#POTALTFEL!’ se află în plină desfăşurare în fiecare judeţ din ţară.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare