venituri anaf

ANAF a colectat venituri bugetare cu 13,5% mai mari în primul semestru al anului

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a colectat venituri bugetare în semestrul I al anului  2018 în sumă totală de 112.795,4 mil.lei. Acest lucru reprezintă o depăşire cu 13,5%indice nominal, respectiv cu 13.434,7 mil.lei mai mult față de perioada similară a anului 2017 ( 99.360,7 mil.lei ).
Gradul de realizare a programului de încasări stabilit prin legile bugetare anuale este de 101,8%, ceea ce înseamnă un plus de 1.957,6 mil.lei față de programul comunicat de  M.F.P., respectiv 110.837,8 mil.lei;

Situația detaliată pe luni/trimestre se prezintă astfel:

mil.lei
Perioada
Realizari
2017
Program MFP 2018
Realizari
2018
Realizari 2018
/Realizari 2017
Realizari 2018
/Program 2018
dif (+/-)
%
dif (+/-)
%
Ianuarie
17.742,0
18.171,4
19.266,2
1.524,2
108,6%
1.094,8
106,0%
Februarie
13.319,7
15.445,4
15.732,2
2.412,5
118,1%
286,8
101,9%
Martie
18.143,2
20.695,1
19.407,2
1.264,1
107,0%
-1.287,9
93,8%
Total
Trim. I
49.204,8
54.311,9
54.405,5
5.200,7
110,6%
93,6
100,2%
Aprilie
18.043,9
20.466,6
21.196,9
3.153,1
117,5%
730,3
103,6%
Mai
15.584,8
17.607,1
18.122,5
2.537,7
116,3%
515,4
102,9%
Iunie
16.527,3
18.452,2
19.070,4
2.543,2
115,4%
618,2
103,4%
Total
Trim. II
50.155,9
56.525,9
58.389,9
8.234,0
116,4%
1.864,0
103,3%
Total
SEM. I
99.360,7
110.837,8
112.795,4
13.434,7
113,5%
1.957,6
101,8%

                 

        La bugetul de stat  s-au încasat 68.171,2 mil.lei, cu 3.213,2 mil. lei mai mult faţă de aceeaşi perioadă din 2017 (64.958 mil. lei).
Încasările la T.V.A. și accize, care dețin ponderea cea mai mare în totalul încasărilor la bugetul de stat, au înregistrat următoarea evoluție :

mil.lei
 
SEMESTRUL I
Raport
%
Diferente absolute
(+/-)
2017
2018
2018/2017
2018-2017
A
1
2
3=2/1
4=2-1
TVA brut colectată
31.919,6
35.554,9
111,4%
3.635,3
Accize colectate
(exclusiv taxa pe viciu)
11.435,2
12.790,7
111,9%
1.355,5
TVA restituită
6.628,6
8.780,2
132,5%
2.151,6
Accize restituite
60,2
276
458,2%
215,8

La bugetele de asigurări sociale au fost colectate venituri în sumă de 43.983,3 mil.lei, cu 10.223,8 mil.lei mai mult ( 130,3% – indice nominal), față de semestrul I din 2017 (33.759,5 mil.lei ). Gradul de realizare a programului rezultat din legile bugetare anuale  (41.459,7 mil.lei ) fiind  de 106,1%.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare