Primul pas pentru parkingul subteran din Piața Cipariu

Consiliul local Cluj-Napoca se va pronunța asupra cedării Bisericii Greco-catolice a suprafeței de teren din Piața Cipariu unde se află în construcție lăcașul de cult. Acest demers reprezintă condiția impusă de Biserică pentru a-și da acordul în vederea realizării parkingului subteran. Anterior, Biserica greco-catolică avea drept de folosință asupra terenului timp de 99 de ani. Episcopia Greco-Catolică a dobândit dreptul de folosință gratuită asupra terenului în suprafață de 14.000 mp în 1999. Pe acest teren se află în curs de finalizare construcția lăcașului de cult.

În vederea soluționării crizei locurilor de parcare cu care se confruntă municipiul Cluj-Napoca, în special în zonele centrale și adiacent-centrale, au fost demarate discuții cu reprezentații Episcopiei în vederea găsirii unei soluții comune care să deservească interesele publice.

Episcopia Greco-catolică a precizat poziția favorabilă în vederea realizării unui parking subteran, sub condiția trecerii în proprietatea episcopiei a terenului pe care este edificat lăcașul de cult.

Ca primă etapă în realizarea proiectului parking subteran, a fost efectuată parcelarea terenului în suprafață de 14.000 mp, astfel încât noile loturi formate să asigure implementarea proiectului cu privirea la parkingul subteran, trecerea în proprietatea Episcopiei Greco-Catolice a terenului aferent catedralei.

Terenul în suprafață de 14.000 mp a fost dezmembrat în trei parcele: o parcelă în suprafață de 3300 corespunzătoare parkingului, o parcelă de 7674 pentru catedrală și o parcelă de 3026 aferentă circulațiilor publice.

Municipalitatea a realizat un studiu de prefezabilitate în vederea realizării parkingului subteran.

 

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare