tetarom

tetarom

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi Parteneriatul între Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Cluj şi Unitatea administrativ-teritorială Comuna Feleacu, în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de finanţare nr. 3665/29.03.2013 pentru proiectul „PARC INDUSTRIAL TETAROM IV”.

Creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor în zona metropolitană Cluj-Napoca este obiectivul general al proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Crearea infrastructurii de bază necesară funcţionării unui parc industrial prin realizarea următoarelor lucrări: platforme şi drumuri, reţele de alimentare cu apă, reţele de canalizare, reţele de alimentare cu gaz, racord electric de la reţelele de 110 kV şi 20 kV şi staţie de transformare, hală IMM, clădire de birouri;
2. Pregătirea unei infrastructuri şi a condiţiilor care să stimuleze dezvoltarea altor activităţi economice din sectorul producţiei, depozitării, tranzitului de marfuri şi al altor industrii de înaltă tehnologie, condiţia expresă fiind ca activităţile economice găzduite să fie nonpoluante;
3. Pregătirea infrastructurii necesare în vederea creării premiselor dezvoltării de activităţi economice în scopul producerii de energie electrică prin metode nepoluante.

Valoarea totală a proiectului este de 54.9 milioane de  lei.

Ionela Romaniuc