Termenul limită pentru Declaraţia 205 este 28 februarie

Ultima zi a lunii februarie a acestui an (28 inclusiv) este data limită până la care plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor au obligaţia să depună declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit – formularul 205 –, la organul fiscal competent, pentru veniturile obținute în anul 2016.

La ce se referă declaraţia din formularul 205?

Veniturile pentru care există obligaţia depunerii formularului 205 sunt cele din dividende, dobanzi, lichidarea unei persoane juridice, din premii, din jocuri de noroc cu impunere finala precum şi veniturile din alte surse aşa cum sunt menţionate la art. 114 respectiv art.117 din Codul fiscal.


Formularul 205 se depune şi de către organizatorii/platitorii de venituri din jocuri de noroc sau intermediarii/societăţile de administrare a investiţiilor/societăţile de investiţii autoadministrată, pentru veniturile pentru care nu au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe venit, potrivit titlului IV din Codul fiscal, şi anume:

  • câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate:
  • transferul aurului financiar, definit potrivit legii,
  • venituri din jocuri de noroc la distanță şi festivaluri de poker.

Cine nu trebuie să depună declaraţia 2015?


Nu au obligaţia depunerii declaraţiei informative – D 205, pentru veniturile declarate în formularul 112, contribuabilii care au obligaţia depunerii Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit.
Ca urmare, plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor, din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din pensii, din arendare, precum şi persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit/venit microîntreprindere, asociate cu persoane fizice pentru care persoanele juridice au obligaţia calculării reţinerii şi plăţii impozitului datorat de persoana fizică, nu depun formularul 205.


Pentru informatii suplimentare contribuabilii pot apela Call Center-ul ANAF pentru Asistență Contribuabili, la nr. 031.40.39.160.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii