calendarul admiterii

Operatorii de transport, tarife cu 400% mai mari pentru abonamentele elevilor

Curtea de Conturi a realizat un raport de audot privind gestionarea fondurilor alocate programelor sociale pentru educaţie.

Tarife cu 400% mai mari pentru abonamentele elevilor

Referitor la tarifele pe kilometru practicate de operatorii de transport auto pentru abonamentele elevilor, au rezultat următoarele aspecte: – diferenţe semnificative (chiar 400%) între tarifele practicate pe distanţe similare de către operatorii de transport auto;

– pe rutele de transport pe care nu a existat concurenţă tarifele practicate de operatorii de  transport auto pentru abonamentele lunare ale elevilor au înregistrat valori  maxime (ex. operatorii de transport din judeţele: Covasna, Brăila, Tulcea, Hunedoara, Maramureş, etc.);

– tarifele maxime practicate de operatorii de transport auto pentru abonamentele lunare ale elevilor au înregistrat valori de până la 4,5 ori mai mari decât tarifele practicate, pe distanţe similare, de CFR Călători SA pentru abonamentele lunare de transport feroviar de călători;

Distanţa medie naţională pe care trebuie să o parcurgă zilnic un elev ce face naveta este de 18 km. Preţul mediu al unui abonament lunar pentru această distantă este de 150 de lei. Din această sumă, elevului i se decontează în prezent 56 de lei, astfel că aproape 100 de lei trebuie acoperiţi lunar din bugetul familiei elevului.

Astfel, se poate concluziona faptul că, urmare plafonării valorii de decont a abonamentelor lunare de transport a elevilor, s-a înregistrat o diminuare a dreptului de decont cu peste 60%. Doar 2,3% din elevii navetişti se încadrează în barem beneficiind de decont integral, restul fiind nevoiţi să suporte diferenţa.

În cadrul procedurii de acordare a licenţelor de transport Autoritatea Rutieră Româna va stabili tarife reglementate ale abonamentelor emise elevilor, tarife maximale reglementate similar transportului cu trenul;

– traseele de transport vor fi alocate mai multor operatori de transport astfel încât să existe concurenţă reală; – la acordarea licenţelor de transport printre criteriile de evaluare să se regăsească şi criteriul ”tarif pentru abonamentele emise elevilor”, care să deţină un punctaj semnificativ;

– acordarea gratuităţii pe mijloacele de transport local în comun pentru elevii din învăţământul obligatoriu.

Microbuze școlare neutilizate

Referitor la utilizarea microbuzelor şcolare, toate costurile legate de utilizarea acestor microbuze au fost stabilite în sarcina unităţilor administrativ – teritoriale din mediul rural, aceste fiind în marea majoritate confruntate cu lipsa fondurilor şi/sau a constrângerilor bugetare. Astfel, s-a constatat faptul că la data 31.10.2016, 155 de microbuze şcolare având capacitatea totală de peste 2.500 de locuri, nu erau utilizate pentru transportul elevilor;

S-a concluzionat necesitatea efectuării demersurilor pentru elaborarea şi aprobarea cadrului legal referitor la eficientizarea utilizării microbuzelor şcolare pentru transportul elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu şi înfiinţarea şi funcţionarea unei structuri de sine stătătoare cu atribuţii de monitorizare şi coordonare în vederea eficientizării utilizării microbuzelor şcolare;

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii