primaria floresti

Primăria Florești, amendată cu 75.000 lei pentru depozitele de deşeuri de pe Someşul Mic

Primăria Florești a fost sancţionată contravenţional cu 75.000 lei în conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare pentru “neasigurarea de către autorităţile administraţiei publice locale a curăţării cursurilor de apă, a bălţilor şi a malurilor acestora de pe raza localităţii, precum şi neluarea măsurilor operative privind verificarea stării de salubritate a cursurilor de apă”.

Angajaţii Administraţiei Bazinale de Apă Someş-Tisa au realizat un control în data de 15 iulie 2019, iar în urma verificărilor au fost constatate depozite de deşeuri menajere şi de construcţii atât pe malul drept al râului Someşul Mic (aval de puntea pietonală zona Barajului Florești II), cât şi pe malul stâng.

Reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Someş-Tisa realizează permanent asemenea acţiuni de control a modului în care autorităţile publice îşi îndeplinesc responsabilităţile de ecologizare a cursurilor de apă în conformitate cu programul anual aprobat.

Astfel, în primăvara acestui an, reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Someş-Tisa împreună cu reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu Cluj, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ” Avram Iancu” Cluj au fost implicaţi în acţiuni comune de verificare a cursurilor de apă. In urma controlului s-a stabilit ca măsură obligatorie salubrizarea cursurilor de apă aflate pe raza comunei Floreşti.

În ultimii ani s-au organizat numeroase acţiuni de verificare şi salubrizare, dar din păcate acestea au fost zădărnicite de lipsa de educaţie a cetăţenilor care locuiesc în zonă.

Pentru îmbunătăţirea situaţiei este necesară o schimbare majoră în plan comportamental. De aceea, este nevoie de un amplu proces de informare şi conştientizare publică, prin acţiuni şi demersuri constructive care să popularizeze riscurile pe care le prezintă depozitarea deşeurilor pe malurile sau în cursurile de apă. Apreciem implicarea formatorilor de opinie, a organizaţiilor şi a activiştilor de mediu, precum şi a jurnaliştilor pentru promovarea şi încurajarea unui comportament adecvat faţă de apă, în direcţia păstrării şi protejării calităţii apelor.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare