Acasă Administrativ Stenogramele incendiare care arată cum lua mită Radu Mazăre de la Paszkany...

Stenogramele incendiare care arată cum lua mită Radu Mazăre de la Paszkany Arpad

foto: domnuleprimar.ro

Procurorii DNA îl acuză pe Radu Mazăre că ar fi pretins 1 milion de euro de la omul de afaceri clujean Arpad Paszkany pentru construirea unui mall în Constanța. Anchetatorii au interceptări telefonice din care, spun ei, reiese că Mazăre cerea mită, se arată în rechizitoriu.

Examinând probele administrate în cursul urmăririi penale, judecătorii de drepturi şi libertăţi reţin că există suspiciunea rezonabilă că inculpatul Mazăre Radu Ştefan, prin intermediul inculpatului Strutinsky Sorin Gabriel, a solicitat suma de 1 milion de euro de la reprezentanţii societăţii Tripont Invest SRL, din care a primit efectiv suma de 4.360.438,24 lei pentru a facilita emiterea documentaţiilor de urbanism necesare dezvoltării unui proiect imobiliar de tip mall pe care această societate intenţiona să-l dezvolte în Constanţa – mall-ul Maritimo din Constanţa.

Pretinderea şi primirea sumelor de bani s-a realizat prin intermediul inculpatului Strutinsky Sorin Gabriel, asociat şi administrator al societăţii Soti Cable Neptun SRL, fiind transferate sub forma unor contracte de publicitate fictive încheiate de reprezentanţii societăţii Tripont Invest SRL cu societatea Soti Cable Neptun, controlată de inculpatul Mazăre Radu Ştefan prin intermediul lui Strutinsky Sorin Gabriel.

Săvârşirea presupusei fapte de către inculpaţii Mazăre Radu Ştefan şi Strutinsky Sorin Gabriel rezultă din declaraţiile martorului cu identitate protejată Fodor Zoltan, ale martorilor Arpad Paszkany, Ciorca Vasile Florin, Pocola Adrian George, Arsene Felix, Toma Ionuţ, Alăzăroaie Sorin, Ana Maria Neagu ce se coroborează cu procesele-verbale de redare a convorbirilor telefonice purtate de martorul Arpad Paszkany interceptate în baza unui mandat de siguranţă naţională declasificat, contractele încheiate între societatea Tripont Invest SRL şi S.C. Soti Cable Neptun SRL, documentele aferente sumelor prevăzute în contractele de publicitate (facturi, ordine de plată, extrase bancare), documentele emise de Primăria mun. Constanţa în legătură cu proiectul Tripont Invest SRL.

Martorul cu identitate protejată Fodor Zoltan a relatat că „primarul Constanţei, dl. Mazăre Radu, prin intermediul unui apropiat (Strutinsky, asociat al Soti Cable Neptun) a condiţionat reprezentanţilor beneficiarului proiectului eliberarea autorizaţiei de construcţie de plata sumei de 1 milion de euro. Suma susmenţionată urma sa fie mascata sub forma unui contract de publicitate având ca beneficiar firma Tripont Invest SRL, iar prestator SC Soti TV Neptun SRL.

Despre această solicitare au avut cunoştinţă mai multe persoane din anturajul dlui Arpad Paszkany, printre care domnul Florin Ciorca, care era implicat in proiect, precum şi domnul Adrian Pocola, şeful de proiect, posibil şi personalul din cadrul serviciului contabilitate din cadrul firmei Tripont.

Ştiu că solicitarea primarului Constanţei, dl. Radu Mazăre, a fost acceptată de către dl. Arpad Paszkany. Contractul de publicitate prin care a fost mascată mita a fost întocmit de dl. avocat Sorin Alăzăroaie.”

Martorul a mai declarat că societatea Soti Cable Neptun SRL era controlată de inculpatul Mazăre Radu Ştefan prin intermediul lui Strutinsky Sorin Gabriel, fiind folosită la colectarea mai multor sume primite cu titlu de mită de către primar (filele 1-4 vol.3 d.u.p.).

În mod neîntemeiat s-a apreciat prin încheierea contestată că declaraţia acestui martor nu se coroborează cu alte probe administrate în cursul urmăririi penale, iar din cuprinsul declaraţiei nu rezultă împrejurările în care martorul a luat cunoştinţă despre faptele pe care le-a relatat.

Înalta Curte constată, pe de o parte, că declaraţia acestui martor se coroborează cu alte probe aşa cum se va arăta în continuare, iar, pe de altă parte, martorul a fost audiat sub o identitate protejată, astfel că relatarea împrejurărilor în care a luat la cunoştinţă de faptele imputate inculpaţilor ar duce la dezvăluirea identităţii sale reale şi s-ar încălca dispoziţiile din Codul de procedură penală privind protecţia martorilor.

Martorul Paszkany Arpad a relatat că Ciorcă Vasile Florin i-a transmis că „pentru obţinerea la timp a autorizațiilor, avizelor și a altor documente emise de Primăria Constanța, trebuie să încheiem un contract de publicitate cu firma NEPTUN TV, în valoare de 1 milion de euro. Eu am fost de acord cu acest lucru și am transmis acest acord al meu lui Ciorcă Vasile Florin. (…)În continuare, știu că Ciorcă Vasile Florin a luat legătura cu cabinetul de avocatură care s-a ocupat de redactarea contractului. Arăt că, urmare a acestui fapt, nu am avut întârzieri în obținerea autorizațiilor de construcție. Cred că, dacă nu ar fi fost încheiat acest contract de publicitate, ar fi putut fi probleme cu emiterea autorizațiilor, avizelor, certificatelor de construcție de către Primăria Constanța, spre exemplu prin întârzierea emiterii lor” (filele 15-16 vol.3 d.u.p.).

Aspectele arătate de Paszkany Arpad Zoltan sunt confirmate de martorul Ciorca Vasile Florin, care a fost administratorul societăţii Tripont Invest SRL în perioada 2008-2010.

Potrivit declaraţiilor acestui martor, după achiziţionarea terenurilor pe care urma să fie construit centrul comercial a avut o discuţie cu Arsene Felix – arhitect la S.C. Kalinia SRL referitoare la ce trebuie făcut pentru obţinerea unui certificat de urbanism şi, ulterior, a autorizaţiei de construcţie pentru mall.

Arsene Felix i-a spus că pentru aceste demersuri trebuie încheiat un contract de publicitate cu firma S.C. Soti Cable Neptun SRL în valoare de 1 milion de euro. Arpad Paszkany şi-a dat acordul în acest sens, iar martorul a luat legătura cu Sorin Alăzăroaie pentru ca acesta să discute cu Felix Arsene şi să se ocupe de redactarea contractului.

Martorul Ciorca Vasile Florin a arătat că toate certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire au fost eliberate relativ repede (filele 24-28 vol.3 d.u.p.).

La rândul său, martorul Arsene Alexandru Felix a declarat că inculpatul Strutinsky Sorin Gabriel i-a cerut să transmită reprezentanţilor societăţii Tripont Invest SRL mesajul că prin semnarea contractului de publicitate cu firma S.C. Soti Cable Neptun SRL va fi asigurată emiterea tuturor autorizaţiilor şi a altor documente necesare construcţiei mall-ului de către Primăria Constanţa.

În momentul în care Strutinsky Sorin Gabriel i-a cerut acest lucru, martorul a avut reprezentarea că înţelegerile erau deja perfectate între Strutinsky Sorin Gabriel şi reprezentan?ii Tripont Invest SRL.

Totodată, martorul a transmis reprezentanţilor societăţii şi contractul de publicitate întocmit de către Alăzăroaie Sorin şi cunoaşte faptul că toate autorizaţiile, certificatele şi celelalte avize au fost emise în termen (filele 17-23 vol.3 d.u.p.).

Martorul Alăzăroaie Sorin – avocat în cadrul Societăţii de Avocatură „Popovici şi Asociaţii”, al cărei client era şi S.C. Tripont Invest SRL a relatat că draft-ul de contract a provenit de la S.C. Soti Cable Neptun SRL, fără a putea preciza de la cine anume, dar în mod cert a discutat despre contractul de publicitate cu S.C. Soti Cable Neptun SRL.

Martorul a mai arătat că decizia privind emiterea autorizaţiilor de construcţie în cazul proiectelor mari, de tip mall, era luată de inculpatul Mazăre Radu Ştefan.

Martorul Toma Ionuţ – arhitect şef în cadrul Primăriei mun. Constanţa a arătat că la vremea respectivă se știa de o practică de a da bani pentru emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, însă el, personal, nu a luat niciodată astfel de sume de bani.

Motivul pentru care erau oferite astfel de sume de bani era dorința solicitanților de a obține mai repede, de a urgenta obținerea acestor documentații sau de a „forța” anumite prevederi legale, pe care cererea lor nu le îndeplinea. (…) Arată că unul din motivele pentru care s-a retras din primărie, din poziția de arhitect șef în cadrul Primăriei municipiului Constanța, a fost teama ca această practică de a lua mită pentru emiterea documentațiilor de urbanism să nu se răsfrângă și asupra sa, având în vedere că ocupa funcția de arhitect șef și era unul dintre semnatarii acestor documentații, cel mai important de la urbanism.

Martorul a relatat că structura mitei cuprindea două nivele, nivelul micului funcționar, unde nivelul mitei era scăzut, undeva de ordinul sutelor de euro, și mita pentru funcționarul înalt, care era, evident, de valori foarte mari, iar singurul în măsură să ia decizii în legătură cu dezvoltarea urbanistică a orașului, pe care apoi să le pună în practică era primarul Mazăre Radu Ștefan. În legătură cu mita dată de societatea Tripont Invest S.R.L., martorul a declarat că nu cunoaște dacă aceste sume de bani au ajuns la Mazăre Radu Ștefan.

Martora Şerban (fostă Neagu) Ana Maria a relatat că în anul 2004, Sorin Alăzăroaie i-a solicitat să fie asociat în societatea S.C. Tripont Invest SRL pentru o scurtă perioadă de timp. Acesta i-a cerut martorei să fie şi administratorul societăţii, calitate pe care a păstrat-o până în anul 2007-2008.

În calitate de reprezentant al S.C. Tripont Invest SRL a semnat contractele de publicitate cu societatea Soti, precum şi contractele prin care această societate a achiziţionat terenurile din Constanţa pe care a fost ridicat ulterior mall-ul Maritima.

Martora a mai declarat că, de?i a avut calitatea de administrator al societății SC TRIPONT INVEST SRL, nu a luat niciodată nicio decizie cu privire la activitatea acestei societăți. Calitatea sa de administrator era pur formală. Toate actele și contractele pe care le-a semnat în această calitate de administrator al SC TRIPONT INVEST SRL le-a semnat la solicitarea șefului său, Sorin Alăzăroaie, care a asigurat-o de fiecare dată că totul este în regulă. Martora nu îşi aminteşte nici ce acte sau contracte a semnat și nici numărul acestora.

Contractul de publicitate încheiat cu Soti Cable Neptun în sumă de 2.995.200 lei a fost semnat de martoră, în calitate de administrator la S.C. Tripont Invest SRL.

Nici în cazul acestui contract martora nu a avut nicio contribuție în negocierea acestuia, nu a purtat nici un fel de discuții cu Soti Cable Neptun, contractul fiind semnat la solicitarea șefului său, martorul Sorin Alăzăroaie.

De asemenea, martorei i-au fost prezentate la urmărirea penală ?i două contracte de vânzare-cumpărare, prin care SC Tripont Invest SRL a achizi?ionat terenuri de la SC New Home Construct SRL, în 28.06.2005, ?i de la Ceacîreanu Mihai Sergiu ?i Ceacîreanu Daniela Maria, în 21.09.2004.

Şi aceste două contracte au fost semnate de martoră, în calitate de administrator unic la SC Tripont Invest SRL, însă nici în aceste cazuri nu a avut nicio implicare în luarea deciziei cu privire la aceste achizi?ii.

În aceste cazuri, de asemenea, a semnat contractele la solicitarea ?efului său, Sorin Alăzăroaie, nu a negociat cu vânzătorii, nu cunoaşte provenien?a fondurilor cu care au fost achizi?ionate terenurile ?i nu a văzut niciodată aceste terenuri.

Martorul Pocola Adrian George – şef de proiect pentru mall-ul pe care S.C. Tripont Invest SRL l-a construit în Constanţa a relatat că Arsene Felix s-a ocupat de relaţia cu autorităţile din Constanţa şi îndeplinirea formalităţilor necesare obţinerii avizelor şi autorizaţiilor şi nu au avut nici un fel de probleme în obţinerea acestora.

La vremea respectivă martorul a aflat că s-a rezolvat problema emiterii autorizaţiei de construire prin darea unei sume de bani cu titlu de mită. Acest lucru l-a aflat de la Arpad Paszkany şi de la martorul Ciorcă Vasile Florin, iar despre cuantumul sumei date a aflat mai târziu de la Torok Arpad, care, în cadrul unei discuţii, a arătat că aceasta a fost în sumă de 1 milion de euro sub forma unui contract de publicitate (filele 39-48 vol.3 d.u.p.).

Declaraţiile martorilor la care s-a făcut referire anterior se coroborează cu procesul-verbal de redare a conţinutului convorbirilor telefonice purtate de Arpad Paszkany din care rezultă că la data de 12 iulie 2007, Ciorca Vasile Florin îi transmite acestuia că trebuie să dea mită o sumă de bani.

CIORCA FLORIN: No, m-am întâlnit cu arhitectul, şi el o zis aşa, că deci o lucrare ca şi ordin de mărime, o zis aşa, cam în jurul sumei pe care o ştii tu, ştii când am fost noi, te-am dus la ultima întâlnire şi te-ai întâlnit acolo cu omul ăla la care nu te aşteptai. Înainte să plecăm în concediu te-am dus. Şi te-am aşteptat.

PASZKANY ARPAD ZOLTAN: Când m-am dus…a, da, da. Ştiu. Când am fost acolo pe deal?

CIORCA FLORIN: Exact. Deci atâta îi. Rotund.

PASZKANY ARPAD ZOLTAN: Deci când am fost pe deal?

CIORCA FLORIN: Exact. Ştii că ai zis că o venit…ştii că ai zis că o venit omul surpriză şi aţi ajuns la…

PASZKANY ARPAD ZOLTAN: A, ăla? Care m-o rugat ca să …a, da, da. Deci ăla la care am fost.

CIORCA FLORIN: Da. Şi aţi ajuns acolo la un consens. Ca treaba să fie OK, cam atâta…

PASZKANY ARPAD ZOLTAN: Ştii ce rugăminte am? Trimite-mi cifra pe SMS pe ăsta.

CIORCA FLORIN: Bine.

PASZKANY ARPAD ZOLTAN: Bine?

CIORCA FLORIN: Da, dar îi simplu, îi prima cifră.

PASZKANY ARPAD ZOLTAN: Dă-mi-l pe…deci …dă-mi un SMS pe ăsta.

CIORCA FLORIN: Te aud foarte rău, întrerupt.

PASZKANY ARPAD ZOLTAN: Şi eu te aud destul de rău. Dă-mi un SMS pe ăsta.

CIORCA FLORIN: No bun, hai că după ăsta ţi-l …ţi-l trimit. Deci asta şi plătibil acolo, la el. În oraş.

PASZKANY ARPAD ZOLTAN: No bun, dar cum? Cu contract?

CIORCA FLORIN: Da, da, sigur. Printre care se adaugă normal TVA-ul.

PASZKANY ARPAD ZOLTAN: Atunci bine că nu mai….

CIORCA FLORIN: Cum zici?

PASZKANY ARPAD ZOLTAN: Nu…

CIORCA FLORIN: No, nu te mai aud.

După dialogul purtat, Ciorca Vasile Florin îi trimite martorului Arpad Paszkany un sms cu textul „Dollar baby (filmul), dar în ce se practică”, specificând astfel că valoarea mitei este de 1 milion, dar nu de dolari, ci de euro („în ce se practică”) (f. 299 vol.3 d.u.p.).

Relevanţă prezintă şi discuţia telefonică purtată între martorul Arpad Paszkany şi numitul George – împuternicitul Tripont Invest la predarea amplasamentului pentru mall-ul din Constanţa, la data de 14 iulie 2007.

GEORGE: Îmi pare bine! Dacă vrei să …dacă vrei să discutăm, putem mâine, că eu plec mâine seară la Constanţa pentru predare de amplasament. Cu ăştia, m-am …

PASZKANY ARPAD ZOLTAN: Mâine-i ziua lui tata, şi merem la Chidea de dimineaţă.

GEORGE: Bine, bine, nu-i …dar nu-i o prioritate, numai dacă ai vrut tu ceva, să ştii că-s în Cluj, dacă nu, eu mâine mă duc, oricum, dacă îi ceva problemă, mai povestim.

PASZKANY ARPAD ZOLTAN: Sigur, sigur.

GEORGE: Îmi spune FLORIN. De fapt o spus exact ce s-o întâmplat şi ….

PASZKANY ARPAD ZOLTAN: Da, da.

GEORGE: Eventual dacă mai sunt noutăţi, luni o să sun, bine?

PASZKANY ARPAD ZOLTAN: Păi cum să spun? Am înţeles cât îi ceasul, oricum este o excrocherie cu urechi …

GEORGE: Eu cred, eu îs convins, dar….

PASZKANY ARPAD ZOLTAN: Nu intru în detaliu, ştii? Deci excrocheria este pe lângă faptul că, adică cum să spun? Nu atât cât trebuie plătit, că şi ăla-i mult, ci faptul că chestia asta s-o plătit deja o dată. Ştii?

GEORGE: Da.

PASZKANY ARPAD ZOLTAN: Deci când s-o luat, când s-o făcut contractul cu drogatul ăsta, ştii?

GEORGE: Da, da, da, păi şi eu aşa …şi eu aşa….aici aşa am aflat şi eu, mi-o spus taică-to sau ceva, adică tangenţial numa.

PASZKANY ARPAD ZOLTAN: Da.

GEORGE: Şi no, ce să zic? Eu nu ştiu nici de …poate că trebuia abordat direct şi poate nu era discuţia asta. Habar nu am, nu îmi dau seama. Mă rog, nici nu sunt în…

PASZKANY ARPAD ZOLTAN: La cine, la cine te referi ca abordat direct?

GEORGE: Ăla, fasole. Deci ăla trebuia, probabil că înainte de aia probabil să ai tu o discuţie tete-a-tete cu el. Că nu îmi dau seama cât îi din poveştile, cât s-o fi ofuscat că nu-i băgat în seamă, cât îi şmecherie de Dobrogea, habar nu am. Nu, nu….

PASZKANY ARPAD ZOLTAN: Am înţeles.

GEORGE: Probabil că o presat, în sensul în care o zis bă, la ăştia le trebe şi o făcut pe niznaiul, no.

PASZKANY ARPAD ZOLTAN: Îhî.

GEORGE: Deci o dată când ăsta o să …eu nu am avut nici o ….de asta mi s-o părut (?) speriat de toată turnura, dar nu ştiu cât e de bun actor. Că mie mi s-o părut că s-o speriat. Ştii? Şi că nu, nu el şi-o dorit chestiunea asta. Deci probabil că nu el o generat-o. Ştii?

PASZKANY ARPAD ZOLTAN: Îhî.

GEORGE: Da, no.

PASZKANY ARPAD ZOLTAN: No, asta este! Cum să spun? Eu am vorbit cu cine a trebuit….

GEORGE: Da, da, da, OK.

PASZKANY ARPAD ZOLTAN: Se face. P…. lelea!

GEORGE: Ştiu. Ştiu, că…

PASZKANY ARPAD ZOLTAN: Asta este!

GEORGE: Am asistat şi eu…adică nu am asistat la discuţie, că m-am retras, no, şi am văzut şi…eu mâine în principiu….adică luni îs acolo, dacă văd un pic, să văd care mai e atmosfera şi eventual ne mai auzim dacă-i cazul, dacă nu, nu te mai frec eu la cap că nu are nici un rost.

PASZKANY ARPAD ZOLTAN: Dar atuncia predarea amplasamentului se face, nu?

GEORGE: Da, se face, da. Păi ea trebuia făcută săptămâna trecută, numai că FELIX n-o venit pregătit.

Din actele dosarului de urmărire penală rezultă că între S.C. Tripont Invest SRL şi S.C. Soti Cable Neptun SRL au fost încheiate mai multe contracte de publicitate după cum urmează:

– contractul nr.2626/20.10.2006 şi actul adiţional nr. 1/05.12.2006 la acest contract, semnat de Ana Maria Neagu, în calitate de reprezentant al societăţii Tripont Invest S.R.L., şi de Strutinsky Sorin Gabriel, în calitate de reprezentant al Soti Cable Neptun S.R.L., valoare 17.500 ron, durata – o lună (decembrie 2006), având ca obiect servicii de publicitate – f. 16-21, vol. 4;

-contractul nr. 027 din 20.06.2006, semnat de Ana Maria Neagu, în calitate de reprezentant al societăţii Tripont Invest S.R.L., şi de Strutinsky Sorin Gabriel, în calitate de reprezentant al Soti Cable Neptun S.R.L., valoare 17.500 ron plus TVA/lună, durata – 13 luni (1 decembrie 2006 – 31 decembrie 2007), având ca obiect servicii de publicitate – f. 172-174 vol. 4;

Totodată, a fost identificat şi predat un contract datat 05.08.2007, nesemnat, având ca obiect prestarea de către societatea Soti Cable Neptun a mai multor servicii de publicitate în valoare de 1 milion de euro, la care se adaugă TVA, pe o durată de 17 luni (f. 30-36, vol. 4).

– contractul nr. A2777/05.08.2007, semnat de Ana Maria Neagu, în calitate de reprezentant al societăţii Tripont Invest S.R.L., şi de Strutinsky Sorin Gabriel, în calitate de reprezentant al Soti Cable Neptun S.R.L., având ca obiect prestarea aceloraşi servicii de publicitate, pentru aceeaşi durată, însă la valoarea contractului este trecută suma de 2.995.200 ron, la care se adaugă TVA şi, distinct, 4% contribuţia pentru Fondul cinematografic (f. 6-13, vol. 4);

– contractul nr.170/01.04.2008, semnat de Nagy Istvan şi Torok Arpad, în calitate de reprezentanţi ai societăţii Tripont Invest S.R.L., şi de Strutinsky Sorin Gabriel, în calitate de reprezentant al Soti Cable Neptun S.R.L. în valoare de 150.000 de euro, durata 2 luni şi 9 zile (de la 02 aprilie la 11 iunie 2008) având ca obiect servicii de publicitate (f. 1-5, vol. 4).

Societatea Tripont Invest SRL a plătit societăţii Soti Cable Neptun SRL suma totală de 4.360.438,24 lei în perioada 7 august 2007 – 26 mai 2009, conform extraselor de cont ale S.C. Soti Cable Neptun (f. 201 vol.7 d.u.p.).

Martora Gheorghe (fostă Pană) Georgeta Iuliana – director de publicitate la TV Neptun în perioada 2007-2009, a relatat că a avut în portofoliul de clienţi pe S.C. Tripont Invest SRL şi S.C. Property Development Two SRL până în anul 2009 însă nu s-a ocupat de negocierea şi semnarea acestor contracte, ci le-a primit deja semnate de către inculpatul Strutinsky Sorin Gabriel din partea Soti Cable Neptun.

Nu cunoaşte cine a adus aceşti clienţi pentru Soti, în mod sigur nicio persoană din departamentul de publicitate al Soti nu s-a ocupat de negocierea acestor contracte şi nu a convins aceşti clienţi să le încheie (filele 242-247 vol.3 d.u.p.).

Martora Coman (fostă Opriţă) Nina Lavinia a arătat că nu-şi aminteşte ca S.C. Soti Cable Neptun SRL să fi difuzat materiale publicitare pentru Tripont Invest SRL şi Property Development Two SRL, a semnat rapoartele de difuzare întocmite în baza contractelor însă nu-şi aminteşte nimic despre materialele difuzate la vremea respectivă (filele 264-270 vol.3 d.u.p.).

În legătură cu proiectul iniţiat de S.C. Tripont Invest SRL, Primăria mun. Constanţa a emis mai multe documente şi anume:

– HCLM nr.534/13.12.2006, prin care, luând în dezbatere expunerea de motive a primarului Mazăre Radu Ştefan, a fost aprobat Planul Urbanistic de Detaliu în legătură cu proiectul de construire a unui complex comercial al societăţii Tripont Invest S.R.L. (f. 35, vol. 5),

– autorizaţiile de construire emise în anul 2007 privind edificarea mall-ului din Constanţa, respectiv autorizaţia nr.1326/17.07.2007 – având ca obiect lucrări construire complex comercial – Polus City Center – d+parter (adresa B-dul Vlaicu Aurel nr. 220, loc. Constanţa, jud. Constanţa), valabilitate 12 luni, şi autorizaţia nr. 1526/14.08.2007 (semnată de inculpatul Mazăre Radu Ştefan) – având ca obiect împrejmuire, amplasare barăci şi bransamente utilităţi pentru organizare de santier (adresa B-dul Vlaicu Aurel nr. 220, loc. Constanţa, jud. Constanţa), valabilitate 12 luni (f. 1-3, 167-169, vol. 5);

– documente care atestă prelungirea valabilităţii autorizaţiei nr.1326/17.07.2007 semnată de inculpatul Mazăre Radu Ştefan – având ca obiect lucrări construire complex comercial – Polus City Center – d+parter de la data de 18.07.2009 până la data de 18.07.2010, iar ulterior a fost emisă o nouă autorizaţie având acelaşi obiect, respectiv autorizaţia nr. 1023/19.07.2010.

Din examinarea documentelor respective reiese faptul că acestea au fost emise de Primăria mun. Constanţa în termene foarte scurte, iar perioada în care au fost emise coincide cu cea în care s-au semnat contractele de publicitate între S.C. Tripont Invest SRL şi S.C. Soti Cable Neptun SRL.

În legătură cu cererea S.C. Tripont Invest SRL de prelungire a valabilităţii autorizaţiei nr.1326/17.07.2007 de la data de 18 iulie 2009 până la data de 18 iulie 2010, chiar dacă se constată că aceasta a fost înregistrată la Primăria mun. Constanţa la data de 14 iulie 2009, conform actelor depuse de către inculpat la termenul acordat pentru dezbaterea contestaţiei, a fost soluţionată la 18 iulie 2009, deci peste 4 zile, în condiţiile în care termenul mediu de emitere era mult mai mare, fiind depăşit uneori chiar şi cu o lună, conform declaraţiilor martorului Nermirschi Nicolae.

*preluare stiripesurse.ro

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Exit mobile version