alin tise banner

Standarde europene pentru Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu

Din 24 decembrie Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu începe să funcţioneze la standarde europene. Acest lucru va fi posibil în urma unei investiţi de 3.864.981,93 lei prin care s-au reabilitat şi modernizat  dormitoare, bucătărie, grupuri sanitare, săli de ergoterapie, sala de sport, sala de relaxare şi petrecere a timpului liber, sala de meloterapie, doua cabinete pentru psihopedagog şi psiholog, un cabinet terapie de grup şi un cabinet de kinetoterapie.

Prin această investiţie se doreşte creşterea calităţii vieţii tinerilor cu dizabilităţi neuropsihice severe. Aici vor beneficia de ajutor 50 de tineri cu handicap neuropsihic sever dintre care 15 de etnie romă.

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu va oferi tinerilor cu dizabilitate neuropsihică severă îngrijire, recuperare şi reabilitare şi reinserţie socială şi profesională.