Ordonantă de urgenţă pentru modificarea modului de finanţare a căminelor pentru persoane vârstnice

Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă prin care atât persoanele vârstnice care locuiesc în cămine publice, cât şi cele care au nevoie de îngrijire personală la domiciliu vor putea beneficia de servicii sociale potrivit nevoilor pe care le au.

Ordonanţa recent adoptată modifică Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice şi Legea nr. 195/2006, Legea – cadru a descentralizării, eliminând în cea mai mare parte unele neconcordanţe si disfuncţionalităţi legislative legate de finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare în căminele destinate persoanelor vârstnice.

În acord cu aceasta, pentru completarea contribuţiei persoanei beneficiare sau a susţinătorilor legali ai acesteia, vor fi alocate anumite sume din bugetele locale la care se vor adăuga şi sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în proporţie de cel mult 10% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii.

Acest act normativ modifică şi legea specială privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice – Legea nr. 17/2000, cu prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, privind evaluarea nevoilor comunităţii şi planificarea serviciilor sociale adresate persoanelor vârstnice, urmărind astfel să răspundă acestor nevoi într-un mod cât mai eficient.

Autorităţile administraţiei publice locale, prin serviciul public de asistenţă socială şi prin compartimentul de contractare de servicii sociale de la furnizori publici sau privati, vor avea următoarele obligaţii: să estimeze anual numărul persoanelor vârstnice dependente care necesită sprijin pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice; să estimeze numărul persoanelor vârstnice care nu primesc ajutor pentru îndeplinirea activităţilor zilnice din partea îngrijitorilor informali şi voluntari; să elaboreze indicatori de eficienţă cost/beneficiu.

O serie de disfuncţionalităţi cum ar fi anumite bariere legislative în încasarea contribuţiei persoanelor vârstnice la costurile serviciilor sociale, dificultăţi în accesarea fondurilor de la bugetul de stat pentru suplimentarea sumelor prevăzute în bugetele locale, faptul că în anii 2014 şi 2015 nu s-au alocat deloc de la bugetul de stat resurse financiare pentru cheltuielile curente de funcţionare a căminelor de bătrâni – excepţie făcând sumele alocate pentru finalizarea Programului “Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice” – determină caracterul de urgenţă al acestui act normativ.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii