Elevii Liceului Mihai Eminescu, încă un semestru în altă școală

În ciuda promsiunilor oferite de municipalitatea clujeană, elevii Liceului Mihai Eminescu vor începe noul an școlar într-o altă unitate de învățământ. Lucrările de reabilitare la clădirea școlii nu vor fi finalizate decât în 2017.

La semnarea contractului pentru lucrările de reabilitare de la liceul Mihai Eminescu, constructorul şi-a luat angajamentul că va finaliza o parte din lucrări, astfel încât elevii să îşi poată desfăşura activitatea. La începutul anului şcolar 2015-2016 însă, şcoala era un imens şantier, cu praf şi moloz, iar desfăşurarea activităţii educaţionale s-a dovedit a fi imposibilă. Din acest motiv şcoala s-a închis, iar elevii au fost înghesuiţi în alte unităţi de învăţământ. Liceul Teoretic Mihai Eminescu a devenit un şantier dezolant, elevii şi personalul didactic, fiind mutat în regim de urgenţă la Colegiul Tehnic Anghel Saligny, într-o clădire fost internat. Abia în noul an şcolar elevii liceului Mihai Eminescu se vor putea întoarce în clădirea proaspăt reabilitată.

Consiliul local Cluj-Napoc a aprobat în ultima ședință de consiliu prelungirea duratei contractelor de finanțare pentru proiectele din Programul Operaționl Regional 2007-2013, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și în vederea asigurării funcționalității acestora din surse proprii. Astfel, în cazul proiectului privind modernizarea celor trei școli, ”Educație la standarde europene în învățământul preuniversitar” s-a încheiat un act adițional de prelungire a contractului de finanțare cu termenul de 28.02 2017. În cazul școlilor Avram Iancu și Ion Agârbiceanu, lucrările vor fi finalizate până la începutul noului an școlar. Cele mai mari întârzieri sunt înregistrate la Liceul Mihai Eminescu, acolo unde elevii vor fi nevoiți să înceapă anul școlar 2016-2017 în sălile de clasă oferite de Liceul Anghel Saligny.

De ce sunt întârzieri?

Contractul de execuție lucrări pentru Liceul Mihai Eminescu fost semnat cu Asocierea SC COLDEA CONSTRUCȚII SRL + SC GRUP ENERGOINSTAL SA + SC DAVA INVEST SRL la date de 21.05.2015, ordin de începere a lucrărilor: 06.07.2015. Executantul a întârziat cu aproximativ o lună depunerea garanției de bună execuție, generând astfel întârzierea perioadei de implementare prin întârzierea emiterii ordinelor de începere a lucrărilor. Ulterior, lipsa de alocare de resurse (umane, materile, utilaje și echipamente) de către executanții contractați în vederea susținerii categoriilor de lucrări programate au generat întârzieri în prima etapă de execuție până la începutul anului 2016. De asemenea, în cadrul documentației tehnice s-a identificat un volum însemnat de lipsuri și/sau necorelări raportat la situația din teren, care a generat întîrzieri în etapa de execuție. Totodată, anumite soluții tehnice propuse au prevăzut categorii de lucrări care nu au fost ofertate inițial, dar fără de care finalizarea și recepția obiectivelor de investiții nu putea fi realizată.

Lucrările de reabilitare presupun mansardarea corpului principal existent şi extinderea acestui corp pe latura vestică, la acelaşi regim de înălţime (P+1), extinderea sălii de sport, realizarea unei săli multifuncţionale, de festivităţi, conferinţe şi 11 săli noi de clasa şi cabinete/laboratoare. În plus se va achiziţiona şi mobilierul şi echipamentele specifice pentru dotarea noilor săli de clasă.

Valoarea contractului de lucrări este de 12.178738 lei fără TVA (15.101.635 lei cu TVA).

Primăria Cluj-Napoca urmează să demareze proceduri de achiziție publică pentru categoriile de lucrări suplimentare.

Data estimată de finalizare a lucrărilor pentru liceul Mihai Eminescu este 30.11.2016. Ținând însă cont de faptul că pot apărea obiecții în procesul verbal de recepție și ținând cont de perioada necesară obținerii autorizațiilor de funcționare ISU,  actul adițional de prelungire a contractului va avea termenul de 28.02.2017. Cu alte cuvinte, elevii liceului Mihai Eminescu se vor întoarce la școala lor abia în semestrul doi, în cel mai fericit scenariu.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii