DGASPC Cluj pierde dreptul de administrare asupra imobilului de pe Padin 20

Consiliul județean Cluj a votat azi revocarea dreptului de administrare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj asupra imobilului situat în Cluj-Napoca str. Padin nr.20, întrucât nu s-a respectat scopul pentru care a fost solicitat și constituit dreptul de administrare.

DGASPC Cluj a solicitat darea în administrare a imobilului prin adresa 3950/28.04.2006, înregistrată la Consiliul Judeţean Cluj sub nr. 4926/02.05.2006, în vederea funcţionării serviciilor de asistenţă socială destinate adultului aflat în dificultate, precum şi a Comisiei de Evaluare Medicală a Persoanelor cu Handicap Adulţi, servicii care au funcţionat la acea locaţie începând cu anul 2006, până în octombrie 2014, dată la care serviciile au fost relocate în sediul central al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj din mun. Cluj-Napoca, str. Eremia Grigorescu nr. 37-39, jud. Cluj.

Având în vedere aspectele sesizate în mass-media cu privire la modul defectuos de administare a imobilului aflat în administrarea DGASPC Cluj, precum şi alte aspecte sesizate  de liderul de sindicat al DGASPC Cluj, atât în petiția transmisă Consiliului Județean Cluj, cât și în articolele apărute în mass-media, s-a impus constituirea unei comisii pentru verificare aacestor aspecte.

 Astfel, prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj nr. 347/15.07.2016, s-a constituit Comisia de verificare a modului de administrare a imobilului.

În urma verificărilor din data de 14.07.2016 comisia a constatat faptul că imobilul este compus din 4 holuri, 4 grupuri sanitare dotate, o bucătărie utilată cu electrocasnice şi 5 încăperi. Toate încăperile erau dotate cu paturi echipate cu lenjerie şi cu dulapuri în care se găseau diverse articole de vestimentaţie. De asemenea, în încăperi au fost identificate obiecte electronice (laptop, radio) şi obiecte de uz personal (cană, pahare, încălţăminte).

Totodată, în Raportul comisiei se menţionează faptul că, imobilul era curat şi cu toate utilităţiile funcţionale, iar în holul situat în aripa dreaptă a imobilului s-au constatat infiltraţii de apă de la etajele superioare în masca conductelor de scurgere aferente.

Urmare a constatării faptului că în aceste spații au fost amenajate unități locative pentru angajații instituției (locuințe de serviciu), contrar destinației pentru care a fost constituit dreptul și a prevederilor legale s-a solicitat conducerii DGASPC Cluj să dispună măsurile necesare pentru evacuarea locatarilor în regim de urgență.

Imobilul a fost transmis în administrarea Direcției, la solicitarea acesteia, în vederea“funcționării serviciilor de asistență socială destinate adultului aflat în dificultate (persoane cu dizabilități, persoane vârstnice), precum și Comisiei de Evaluare Medicală a Persoanelor cu Handicap Adulți”.

 

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii