Cum e mai bine să expediezi un colet

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) recomandă celor care doresc să expedieze un colet pe teritoriul României sau în străinătate să se informeze cu privire la caracteristicile specifice fiecărui tip de serviciu de curierat, mai ales atunci când este vorba despre coletele care trebuie livrate în anumite intervale de timp și în anumite condiții de siguranță sau coletele care conțin bunuri de valoare.

Servicii utile pentru coletele cu un conținut valoros

Pentru situațiile în care expeditorii doresc să aibă dovada predării coletului sau să beneficieze de o asigurare a bunului transportat, este indicat să opteze pentru unul dintre următoarele servicii:

serviciul Confirmare de primire — furnizorul transmite automat expeditorilor dovada predării coletului, respectiv confirmarea scrisă a destinatarului;

serviciul Trimitere recomandată — furnizorul asigură o garanție forfetară împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parțială ori deteriorare a coletului și transmite expeditorilor, la cerere, dovada livrării coletului către destinatar;

serviciul Trimitere cu valoare declarată — furnizorul despăgubește expeditorul cu maxim valoarea declarată a coletului, în cazul pierderii, furtului, distrugerii totale sau parțiale ori deteriorării acestuia și transmite expeditorilor, la cerere, dovada livrării coletului către destinatar.

Servicii utile pentru livrarea rapidă a coletelor

Pentru situațiile în care utilizatorii au nevoie ca livrarea coletului să se realizeze într-un timp scurt, garantat, este indicat să apeleze la următoarele servicii:

serviciul Express — furnizorii asigură livrarea coletelor în maxim 12 ore în aceeași localitate, maxim 24 de ore între orașele reședință de județ și intrajudețean, respectiv maxim 36 de ore între oricare alte două localități din România angajându-și totodată răspunderea pentru predarea cu întârziere a coletelor către destinatari;

serviciul Livrare specială — expeditorul are posibilitatea să stabilească detaliile livrării coletului, precum data și ora predării, sau ordinea de predare — în cazul mai multor destinatari.

Aceste servicii sunt furnizate, în general, la un cost mai mare decât cel al unei trimiteri obițnuite.

Alegerea furnizorului

În momentul în care utilizatorii vor să aleagă un furnizor de servicii de curierat, este bine să țină cont de următoarele aspecte:

condițiile de calitate asumate pentru livrarea coletelor (în special timpii de livrare); tarifele percepute; condițiile de acceptare a coletelor în rețeaua poștală.

Utilizatorii se pot informa asupra acestor aspecte consultând Condițiile generale de furnizare a serviciilor poștale, respectiv oferta comercială, disponibile pe paginile de internet ale furnizorilor sau la punctele de lucru ale acestora. Utilizatorii pot afla din paginile de internet ale furnizorilor și aria de acoperire a rețelelor poștale, de exemplu localitățile pentru care nu se solicită plata unor sume suplimentare per kilometru.

Pentru a afla care furnizori prestează un anumit tip de serviciu, precum livrarea de colete, cei interesați pot accesa pe pagina de internet a ANCOM Lista furnizorilor de servicii poștale autorizați, din care, utilizând opțiunea de ‘Filtrare avansată’ și bifând tipul de serviciu dorit, vor obține lista tuturor furnizorilor care sunt autorizați să presteze serviciul căutat. Lista cu punctele de lucru ale furnizorilor de servicii poștale este disponibilă pe pagina de internet a ANCOM aici.

Mai multe detalii despre tipurile de servicii poștale pe care utilizatorii le au la dispoziție se găsesc în InfoCentrul ANCOM, aici.

Ce, cum și unde reclami

În cazul în care furnizorii de servicii poștale nu afișează la punctele de lucru ori pe paginile de internet Condițiile generale de furnizare a serviciilor poștale, te poți adresa ANCOM, urmând pașii descriși în secțiunea Sesizează ANCOM.

Dacă furnizorii nu își respectă obligațiile asumate, precum timpii de livrare a coletelor, te poți adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

Secțiunea InfoCentru din pagina de internet ANCOM pune la dispoziția utilizatorilor informații utile despre serviciile de comunicații electronice (telefonie, internet și televiziune) și serviciile poștale, pentru a-i sprijini în alegerea și folosirea acestor servicii. Informațiile se referă în principal la încheierea contractelor, modalitatea de tarifare, calitatea serviciilor, deblocarea terminalelor sau serviciul de roaming. În plus, utilizatorii pot găsi aici ghiduri dedicate, pe teme precum fraudele prin telefon sau serviciile de acces la internet.

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) este instituția care protejează interesele utilizatorilor de comunicații din România, prin promovarea concurenței pe piața de comunicații, administrarea resurselor limitate, încurajarea investițiilor eficiente în infrastructură și a inovației. Pentru mai multe detalii despre activitatea ANCOM vizitați www.ancom.org.ro, www.portabilitate.ro și www.veritel.ro. Pentru a testa și monitoriza calitatea serviciului de internet, accesați www.netograf.ro.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii