“Cultura poate schimba orașul și comunitatea”, principiul de bază al Strategiei de dezvoltare Culturală a municipiului Câmpia Turzii în perioada 2015-2019

Sala mica a Palatului Cultural Ionel Floașiu a găzduit la sfârșitul săptămânii dezbaterea publica cu privire la strategia de dezvoltare a municipiului Câmpia Turzii în perioada 2015-2019.

Documentul a fost prezentat de către administratorul public Petre Pop, în prezența primarului municipiului Campia Turzii, Radu Hanga, viceprimarului Avram Gal, a consilierilor locali, reprezentanti ai administratiei locale, directorii institutiilor, consilieri educativi, reprezentanti ai ONG-urilor, bisericilor din localitate, mass media si comunitatea locala.

Necesitatea unei strategii culturale derulată pe o perioadă de cinci ani are la baza contextul actual social-economic în care se află municipiul Câmpia Turzii și modul în care cultura poate contribui la relansarea acestuia:
– este o perioadă de presiuni economice și schimbări structurale în activitățile aducătoare de venituri pe care o traverseaza Câmpia Turzii, care pune o amprentă severă asupra întregii comunități locale.

– în fața prăbușirii industriei metalurgice și în condițiile lipsei unei contraoferte economice de anvergură similară, s-au instalat deruta, lipsa de încredere, descurajarea, uneori înstrăinarea. Valorile locale s-au diluat și nu mai sunt suficiente pentru a ajuta comunitatea să facă față acestor provocări dure.

– se impune activarea comunității locale în modalități inovative și foarte concrete, prin care aceasta să fie expusă unor exemple semnificative, să fie antrenată în experiențe directe, cu efecte în regenerarea interesului, în generarea de idei și implicarea în soluții pentru dezvoltare locală sustenabilă.

foto: Cluj Manifest
foto: Cluj Manifest

Conceptul care stă la baza Strategiei de Dezvoltare Culturală are în prim plan chiar comunitatea, supusă unui stres deloc neglijabil datorită condițiilor și evoluțiilor dure din ultimii zeci de ani, și aflată, în prezent, în pragul destructurării.

Strategia de Dezvoltare Culturală a Comunității din Câmpia Turzii dorește să își asume sarcina dificilă dar imperioasă a regenerării comunitare, în sprijinul dezvoltării sustenabile și inteligente a Câmpiei Turzii.

Conceptul central pe care se bazează strategia utilizează relația de interdependență, sistemică, între componentele culturii comunitare:

– Cultura mediului construit și natural: valorificarea istoriei exprimată în obiective de patrimoniu, creșterea atractivității orașului,  cultura locului, înțelegerea regulamentului de urbanism ca instrument de creștere a valorii proprietății, valorificarea naturii în oraș, a împrejurimilor natrale, a peisajului etc;

– Cultura socială: condițiile pentru o comunitate deschisă, sprijinirea talentelor locale, dezvoltarea culturii/ deschiderii locale, conlucrarea cu diaspora națională și internațională, cu personalități locale/naționale/internaționale, dezvoltarea mentalității deschise, proactive și incluzive, sprijinirea grupurilor vulnerabile, implicarea în acțiuni de voluntariat, sprijinirea dezvoltării și afirmării liderilor locali etc.;

– Cultura economică: deschiderea spre antreprenoriat și asociere, conștientizarea potențialului economic local, curiozitatea și responsabilitatea în experimentarea de idei inovatoare de afaceri, deschiderea spre învățare continuă, interesul pentru afaceri sustenabile, conștiință economică privind protejarea și managementul inteligent al resurselor locale etc.

Obiectivele majore ale  strategiei sunt:
– Regenerarea mândriei locale printr-o perspectivă proaspătă și împrospătată asupra istoriei sale;
– Dezvoltarea profilului local, cu păstrarea aspectelor identitare valoroase și valorificarea creativă a potențialului local și poziției regionale;
– Regenerarea prin cultură a capacității de emulație și reacție a comunității locale în fața adversităților;
– Stoparea fenomenelor de emigrare și încurajarea stabilității/ stabilizării comunității;
– Consolidarea cooperării între membrii comunității în vederea dezvoltării sustenabile, inteligente și incluzive a Câmpiei Turzii.

foto: Cluj Manifest
foto: Cluj Manifest

Strategia culturală se adresează întregii comunități locale și are în vedere, pentru implementare, o serie de programe și proiecte

În esență, acestea vizează
– Regenerarea și relansarea în circuitul public al clădirilor-monument și al siturilor cu valoare memorială
și introducerea patrimoniului cultural local în circuitul turistic. Proeictele vizează, printre altele,
reabilitarea Stadionului ”Mihai Adam”, restaurarea, reabilitarea și reintroducerea în circuitul cultural ca muzeu, a clădirii Primei Școli Românești, datând din 1879 și introducerea în sistemul național muzeal, reincluderea în patrimoniul cultural al municipiului a Bisericii de Lemn Ghiriș de Arieș, sau înființarea ”Sitului industrial Istoric”, în arealul fostei fabrici de sârmă ”ISCT” și introducerea lui în patrimoniul public, cultural local și al circuitului turistic;

– Regenerarea memoriei istorice local, prin
declararea zilei de 3 Iunie drept ”Zi a Palatul Cultural Ionel Floașiu”, organizarea de activități în Sala Sporturilor Ioan Stanatiev cu valoare memorială, înființarea AleilorbPersonalităților Locale și Artiștilor locali, sau includerea post-mortem a unor personalități locale pe lista de personalități, în domeniile: economic, cultural, social etc

– Dezvoltarea culturii scrise și cunoașterea istoriei și promovarea valorilor locale;

– Dezvoltarea capacității de cooperare culturală locală și internaționalș

– Asigurare unei infrastructuri culturale adecvate

– Dezvoltarea artelor vizuale

Nu în ultimul rând, obiectivele strategice urmăresc
– Dezvoltarea profilului local, cu păstrarea aspectelor identitare valoroase și valorificarea creativă a potențialului local și poziției regionale

– Regenerarea prin cultură a capacității de emulație și reacție a comunității locale în fața adversităților

– Stoparea fenomenelor de emigrare și încurajarea stabilității/ stabilizării comunității

– Consolidarea cooperării între membrii comunității în vederea dezvoltării sustenabile, inteligente și incluzive a Câmpiei Turzii.

Sursele de finanțare pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Culturală au în vedere programele cu finanțare europeană privind comunitatea locală, tineretul, democrația, bugetul local, activități de cafenea: vânzarea de cafea, sucuri, pliante, cărți, CD-uri etc, sprijin de la bugetul Consiliului Județean pentru inițiative comune, programe cu orașele înfrățite, programe culturale și sponsorizări.

Latest articles

Related articles

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.