Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, convocat în şedinţă extraordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2, alin. 3 alin. 4 şi alin. 5 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

DISPUN:
Articol unic:
– Se convoacă, de îndată, în sedinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de luni 17.08.2015. ora 15.oo .
– Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,,IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu următoarea:

ORDINE DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Centrului Cultural, în cadrul Serviciului Cultural și Bibliotecă și a Regulamentului de Organizare și Funcţionare .
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii şi modificarea Programului Cultural, pentru anul 2015.

PRIMAR Radu Ioan HANGA

Secretar Maria DEAC

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii