Acasă Administrativ Compania de Apă Arieș exclude varianta unei rampe de gunoi la Turda

Compania de Apă Arieș exclude varianta unei rampe de gunoi la Turda

Compania de Apă Arieș este îngrijorată în urma materialelor apărute în presa locală, națională și județeană referitoare la o posibilă amenajare a unei rampe temporare de deșeuri menajere care să deservească întreg județul Cluj, până la darea în folosință a Centrului  de Management Integrat a Deșeurilor de la Pata Rât.

În acest sens, cel puțin din punct de vedere profesional, avem obligația de a trage toate semnalele de alarmă cu privire la riscurile pe care le presupune amplasarea unui astfel de obiectiv în arealul de deservire al CAA.

Dorim să aducem la cunoștința factorilor de decizie implicați că în acest areal al CAA există mai multe zone de protecție a surselor de apă potabilă care deservesc municipiile Turda și Câmpia Turzii, dar și celelalte comunități rurale care au aderat la ADI Apa Văii Arieșului, zone în care este exclusă amenajarea unor astfel de rampe, chiar și cu caracter temporar.

Din punct de vedere tehnic ar trebui discutat de protecţia hidrogeologică, de siguranţa reţelelor. Conform normativelor trebuie să fie respectate nişte distanţe, care să nu pericliteze desfăşurarea activităţii şi a alimentării cu apă a întregului sistem, mai ales pentru Câmpia Turzii a cărui sistem de aducțiune trece prin zonă.

Totodată CAA dorește să evite periclitarea Pasului II la programul european, în a cărui finanțare este cuprinsă și reabilitarea vechilor surse de apă a municipiului Turda, iar dacă sursa de apă este compromisă, alocarea de fonduri se face inutil. Pe lângă reabilitarea sursei Turda 1, mai sunt prinse la reabilitare și sursele Poiana şi Călăraşi aflate în avalul acviferului, și ele trebuind să fie protejate în mod imperios.

Compania de Apă nu a fost anunțată despre demersurile pentru construirea rampei și nici nu cunoaște cu exactitate locația rampei planificate, însă în urma unor discuții purtate de domnul director general Cristian Octavian Matei cu președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Mihai Seplecan, dorim să facem următoarele precizări:

1. Potrivit legislației în vigoare, sursele de apă potabilă sunt protejate împotriva poluării apei prin instituirea a două zone de protecție sanitară (una cu regim sever, a doua cu regim de restricție) și un perimetru de protecție hidrogeologică, toate trei fiind concentrice. HG 930/2005 prevede la art.3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 definirea acestor zone de protecție din jurul surselor și rolul lor de protecție din jurul surselor și rolul lor de protecție.

La art. 19 (1)  se precizează: „în perimetrele de protecție hidrogeologică măsurile de protecție au drept scop păstrarea regimului de alimentare a acviferelor cât mai aproape de cel natural, precum și evitarea poluării apelor subterane și a lacurilor și nămolurilor terapeutice cu substanțe poluante greu degradabile sau nedegradabile (…)

2. În Ordinul nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare (emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală) se arată:

„Art. 55  (1) Pe traseul reţelelor aparţinând sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare este interzisă amplasarea de construcţii provizorii sau definitive.
(2) Pentru construcţiile ce urmează a fi executate în zona de protecţie şi de siguranţă a conductelor reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare, autorizaţia de construire va fi emisă numai după obţinerea avizului operatorului.”

„Art. 57 (1) Executarea de către terţi a lucrărilor de orice fel, în special a celor de săpătură, de-a lungul traseelor sau în intersecţie cu reţelele de apă şi de canalizare, precum şi a celor de extindere a reţelelor de apă şi de canalizare se va face numai în baza unui proiect întocmit de un operator economic autorizat, însuşit de operatorul sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare. (…)

(3)  Avarierea sau distrugerea parţială ori totală a unor părţi din reţeaua de apă şi/sau de canalizare, provocată cu ocazia efectuării de lucrări de construcţii, va fi remediată prin grija persoanei juridice vinovate de producerea avarierii sau distrugerii, pe cheltuiala sa, fără ca prin această persoană juridică vinovată să fie exonerată de plata daunelor produse operatorului cu privire la imposibilitatea acestuia de a asigura serviciile de apă şi/sau de canalizare. Lucrările se vor efectua imediat după avariere sau distrugere, reglementarea aspectelor juridice sau financiare realizându-se ulterior înlăturării avariei. După terminarea lucrărilor de remediere reţeaua afectată trebuie să corespundă condiţiilor pentru care a fost proiectată.”

Având în vedere aceste reglementări, Compania de Apă Aries, fără a se opune apriori proiectului de construcție a rampei temporare de depozitare a deșeurilor menajere,  atrage atenția asupra respectării acestora și a pericolului reprezentat de eventuale scurgeri de la o astfel de rampă în pânza freatică, adică în acviferul ce reprezintă sursa de apă potabilă a CAA pentru întreg arealul deservit, ceea ce ar compromite întregul volum de apă destinat consumului.

Director general
Cristian Octavian MATEI

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Exit mobile version