Brantner a câștigat licitația pentru serviciile de salubrizare din Cluj

Primăria Cluj-Napoca a atribuit licitația publică privind concesionarea serviciului de salubrizare stradală și deszăpezire din municipiu pentru o perioadă de 8 ani. Aceasta a fost organizată pe 2 loturi, care, practic împart municipiul Cluj-Napoca în două sectoare. Pentru fiecare sector au fost depuse oferte separate, iar în urma finalizării de către comisia de licitație a procedurii de atribuire au fost desemnați următorii câștigători:

Sectorul I, lotul I:

ASOCIEREA S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. – S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER-VEREȘ S.A. .

Sectorul II, lotul II:

ASOCIEREA S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. – S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER-VEREȘ S.A. .

La momentul demarării procedurii de licitație, municipalitatea a stabilit o valoare estimată a contractului care va fi încheiat de 158.198.076,08 lei fără TVA, din care 80.745.979,72 pentru lotul 1 și 77.452.096, 36 pentru lotul 2.

Criteriul de atribuire a fost oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Pentru a stabili acest lucru, s-a realizat un punctaj care a luat în calcul atât prețurile unitare pe tipuri de lucrări, cât și investițiile asumate de către furnizorul de servicii, respectiv valoarea redevenței pe care acesta se obligă să o achite municipiului Cluj-Napoca pentru concesionarea serviciilor de salubrizare și deszăpezire.

La această licitație au depus oferte următorii operatori economici:

1.ASOCIEREA S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. – S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER-VEREȘ S.A. (pentru lot 1);

2.S.C. RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A.(pentru lot 2);

3.ASOCIEREA S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. – S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER-VEREȘ S.A. (pentru lot 2);

4.S.C. ROSAL GRUP S.A (pentru lot 1);

5.ASOCIEREA S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU S.A.-S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCUREȘTI REBU S.A. (pentru lot 1);

6.S.C. ROSAL GRUP S.A (pentru lot 2).

Comisia de evaluare a declarat neconformă și a respins oferta depusă de ASOCIEREA S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU S.A.-S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCUREȘTI REBU S.A. (pentru lot 1), deoarece aceasta nu a corespuns caietului de sarcini din punct de vedere tehnico-financiar.

În cadrul noului contract furnizorul de servicii va asigura, conform caietului de sarcini 3.500 de noi coșuri de gunoi montate pe stâlpi, dintre care 1.900 pe sectorul I și 1.600 de sectorul II, respectiv 200 de coșuri de gunoi pe picior (în piețe publice și zone pietonale), suplimentar la cele care există deja în municipiu.

De asemenea, operatorul de salubritate stradală are obligația de a crea un sistem electronic de evidență și gestionare a sesizărilor, care să permită intervențiile punctuale pentru remedierea oricăror disfuncții sesizate de către cetățeni, în cel mai scurt timp. Întreaga evidență a orelor de funcționare și de prestare a serviciilor va fi gestionată electronic.

Pe partea de salubrizare și deszăpezire noul contract prevede obligații pentru furnizorul de servicii care vor asigura un standard calitativ european, cu utilaje de ultimă oră și un sistem de monitorizare îmbunătățit.

Termenul pentru depunerea contestațiilor este data de 25 iulie 2016, după care se va putea trece la semnarea noului contract.

Latest articles

Related articles

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.