TVA defalcat, începând din 2018

De la 1 ianuarie 2018, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA vor avea obligativitatea de a deţine şi gestiona un cont de TVA pentru încasarea şi plata acestuia. aferente operaţiunilor taxabile (achiziţii de bunuri/servicii, livrări de bunuri/prestări servicii).

 În ceea ce priveşte situaţia instituţiilor publice înregistrate în scopuri de TVA şi acestea vor trebui să deţină un cont de TVA pentru încasarea taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile realizate.

Guvernul a adoptat printr-o Ordonanţă, în data de 3 septembrie 2017 instituirea plăţii defalcate a Taxei pe Valoarea Adăugată, în scopul reducerii evaziunii fiscale în domeniul TVA, având în vedere că există o diferenţă semnificativă între TVA încasată la bugetul de stat şi taxa declarată în deconturile de TVA depuse de persoanele impozabile înregistrate în acest scop.

Măsura este în avantajul contribuabililor oneşti care îşi achită sumele datorate cu titlu de TVA către bugetul de stat, întrucât va contribui la reducerea semnificativă a concurenţei neloiale din partea acelor contribuabili care nu îşi plătesc datoriile către stat şi utilizează resursele financiare din TVA pentru alte scopuri.

Se estimează că prin aplicarea noii măsuri vor fi obţinute venituri suplimentare bugetare de circa 6 miliarde de lei până în anul 2020.

Potrivit actului normativ adoptat de Executiv, în perioada premergătoare aplicării obligatorii a măsurii, respectiv 1 octombrie – 31 decembrie 2017, operatorii economici pot opta pentru aplicarea opţională a plăţii defalcate a TVA, aceştia beneficiind de unele facilităţi, printre care:

–        anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, în anumite condiţii;

–        acordarea unei bonificaţii de 5% la plata impozitului pe profit sau, după caz, a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

ANAF îşi asumă creşterea ratei de conformare voluntară la plată pentru TVA la 85% în 2018, urmând ca acest indicator să ajungă la 90% până în 2020.

 

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii