salariul mediu net

Topul salariilor: În Cluj se câștigă peste media națională

Potrivit INS, cel mai mare câştig salarial mediu net se regăseşte în Municipiul Bucureşti (3.095 de lei lunar), Capitala fiind urmată de judeţele Cluj (2.675 de lei), Ilfov (2.607 lei), Sibiu (2.552 de lei), Timiş (2.533 de lei) şi Braşov (2.424 de lei).

Imediat sub media naţională se situează judeţele Iaşi (2.318 lei), Galaţi (2.201 lei), Argeş şi Prahova (câte 2.173 de lei), respectiv Olt (2.160 de lei), Arad (2.147 de lei) şi Mehedinţi (2.138 de lei).

În iunie 2017, locuitorii din 19 judeţe au câştigat salarii medii de peste 2.000 de lei

Salarii cuprinse între 1.850 şi 2.000 de lei au fost câştigate în judeţele Călăraşi, Satu Mare, Hunedoara, Dâmboviţa, Buzău, Tulcea, Sălaj, Botoşani, Caraş-Severin, Giurgiu, Neamţ, Vrancea, Bihor, Vaslui, Vâlcea, Bistriţa-Năsăud şi Maramureş.

Cele mai mici salarii se regăsesc, potrivit INS, în Teleorman (1.750 de lei), Harghita (1.787 de lei), Ialomiţa (1.813 lei), Covasna (1.824 de lei) şi Suceava (1.845 de lei).

În luna iulie 2017, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3329 lei, cu 0,5% mai mare decât în luna iunie 2017.

Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 2391 lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 11 lei (+0,5%).

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (6009 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1418 lei).

Comparativ cu luna iulie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 15,1%. Indicele câştigului salarial real1 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 113,5%.

În luna iulie 2017, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă ca urmare a acordării de prime ocazionale (inclusiv premii trimestriale, anuale, de vacanţă ori pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou). De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna iulie au fost mai mari comparativ cu luna precedentă ca urmare a realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte) şi a negocierilor salariale.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

 cu 16,2% în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), respectiv cu 13,3% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului;

 între 4,0% şi 9,0% în depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, alte activităţi extractive, extracţia minereurilor metalifere, agricultură, vânătoare şi servicii anexe, cercetare-dezvoltare, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, colectarea şi epurarea apelor uzate;

 între 2,5% şi 3,5% în transporturi aeriene, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), transporturi pe apă, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale). Scăderi

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

 cu 14,5% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, respectiv cu 12,1% în activităţi de editare;

 între 6,0% şi 7,5% în tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea băuturilor, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice;

 între 3,5% şi 6,0% în activităţi de servicii anexe extracţiei, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, telecomunicaţii. În sectorul bugetar3 s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în administraţia publică (+5,1%) ca urmare a aplicării prevederilor legale în vigoare4 şi în sănătate şi asistenţă socială (+0,3%).

Câştigul salarial mediu net a scăzut în învăţământ (-3,5%) comparativ cu luna precedentă ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanţei şcolare

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii