calitatea vietii taxa speciala

La Cluj-Napoca va fi instituită, începând cu 1 ianurie 2019, o taxă specială specială pentru promovarea turismului. Potrivit referatului de aprobare, această taxă va duce la creșterea calității serviciilor, a promovării și dezvoltării sustenabile a activităților cu caracter turistic.

Această taxă specială va fi plătită de cei care beneficiază de cazare în structurile clasificate din oraș. Acestea încasează taxa prin reținere la sursă, și o evidențiază distinct față de tariful de cazare și mic dejun.

Taxa încasată de structurile de cazare va fi virată lunar în bugetul local. Fondul astfel constituit, vi fi utilizat pentru promovarea și dezvoltarea turismului în municipiul Cluj-Napoca.

Taxă specială pentru promovarea turismului – Obiective

Promovarea obiectivelor turistice și a destinației turistice Cluj-Napoca, în vederea creșterii numărului de turiști.

Creșterea calității serviciilor turistice și crearea de noi servicii de turism.

Dezvoltarea de proiecte din fonduri europene direct legate de activitatea turistică.

Susținerea proiectelor inovative în vederea dezvoltării smart turismului.

Susținerea sistemului online de promovare turistică.

Elaborarea unui program multianual de dezvoltare turistică.

Consolidarea brandului turistic al municipiului Cluj-Napoca.

Susținerea activităților culturale sau turistice care pot duce la creșterea numărului de turiști.

Promovarea produselor locale și a gastronomiei tradiționale.

Pentru anul 2019, taxa specială pentru promovarea turismului va fi de 1% din valoarea totală a cazării/ tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului.