„Salvați lacurile Clujului!”. Un proiect Clujul Elitelor

Salba de lacuri de la Ţaga, Geaca şi Catina şi-a primit, pe drept cuvânt, numele şi renumele de Delta Transilvaniei, iar prin Hotărârea de Guvern nr. 1284 din 24 octombrie 2007 (privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România) a fost declarată arie de protecție specială avifaunistică.

Bazinul Fizeșului se întinde pe o suprafață de 1.627 hectare şi este o extraordinară şi o unică resursă de dezvoltare turistică şi economică a zonei. Potenţialul uriaş al acestor rezervaţii poate fi exploatat raţional în beneficiul comunităţilor locale, care pot cunoaşte o dezvoltare apreciabilă, respectând biodiversitatea zonei, practicând agricultura şi turismul, dezvoltând meşteşugurile şi utilizând în mod inteligent resursele naturale oferite cu generozitate. Toate acestea pot fi realizate cu inteligenţă şi interes din partea autorităţilor, administraţiei publice locale, în strânsă cooperare cu parteneri privaţi, cu societatea civilă, însă fără a se pierde din vedere punctul central al acestui ansamblu de factori, care este resursa naturală a lacurilor. Fără o protejare atentă a fondului piscicol şi a biodiversităţii speciilor faunistice, orice demers de dezvoltare economică a zonei se va transforma în iniţiative restrânse, fără efect pe termen mediu şi lung. Braconajul piscicol cunoaşte în ultima perioadă o intensificare nemaiîntâlnită în aceste zone, iar autorităţile sunt datoare să intervină pentru protecţia fondului piscicol, pescuitului şi acvaculturii, activităţi de interes general, supuse prevederilor Legii nr. 192 din 19 aprilie 2001. Efectele dezastruoase asupra biodiversităţii nu sunt doar cele imediate, când constatăm scăderea dramatică a unor populaţii piscicole, până la dispariţia lor, ci şi cele pe termen lung şi pe un teritoriu mai vast, prin declanşarea unor reacţii negative în lanţ. Potenţialul turistic din acest areal, lacurile, stufărişul şi alte componente ale florei, speciile rare şi unicat, cărora li se adaugă elemente etnografice şi agricole îşi pot demonstra întreaga capaciatate numai în condiţiile stopării imediate a fenomenului infracţional, a braconajului piscicol şi a exploatării haotice a resurselor. ClujManifest, prin brandul Clujul Elitelor, propune organizarea unei mese rotunde pe această temă, la care să participe instituţiile abilitate, reprezentanţii administraţiei publice locale și județene, direct interesate şi implicate în coordonarea localităţilor din acest bazin important al judeţului, organizaţii nonguvernamentale, potenţiali investitori, experți în domeniu. Numai printr-o strânsă colaborare între toţi aceşti factori şi cu un deplin respect pentru lege şi pentru potenţialul natural uriaş se vor putea identifica elementele necesare construirii unui plan de dezvoltare economică reală a zonei. A doua deltă a României poate fi revigorată cu ajutorul unei finanțări europene de până la 2 milioane de euro, prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Marine, însă pentru ca acest demers să aibă finalitate este nevoie de implicarea tuturor factorilor de decizie, dar mai ales a cetățenilor din zonă, beneficiarii direcți ai investițiilor publice și private care se pot concretiza. Piscicultura, mica infrastructură, turismul sunt numai câteva direcții de dezvoltare. Municipiul Gherla poate fi punctul nodal al dezvoltării turistice a acestui bazin cu potenţial extrem de interesant. Tocmai de aceea vă propunem să găzduiţi acest eveniment, având în brandul Clujul Elitelor un partener serios şi implicat, în aşa fel încât demersul nostru să ofere locuitorilor şi investitorilor o excelentă ocazie de a-și face auzită vocea și chiar să se concretizeze într-o viitoare strategie locală.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii