Rețeaua Promotorilor pentru sate curate

sate

Programul de Cooperare Elveţiano-Român face parte din ajutorul nerambursabil oferit de Consiliul Federal Elveţian către 12 state membre ale UE care au aderat în perioada 2004 – 2007. Sprijinul Elveţiei este expresia solidarităţii cu noile state membre UE şi pune bazele unei stabile cooperări economice şi politice între aceste state. Contribuţia elveţiană reprezintă un element important al relaţiilor bilaterale dintre Elveţia şi România. Programul de Cooperare Elveţiano-Român va spori vizibilitatea relaţiilor bilaterale şi va oferi spaţiul necesar pentru o bună utilizare a expertizei şi cunoaşterii elveţiene. Măsurile suport din Programul de Cooperare Elveţiano-Român urmaresc dezvoltarea durabilă, într-o manieră echilibrată economic şi social.

În mediul rural, problemele de mediu s-au agravat în ultima perioadă, pe de-o parte datorită slabei informări a cetăţenilor în legătură cu cerinţele naţionale şi europene de mediu, si pe de altă parte, datorită unei comunicări ineficiente a deciziilor pe care autorităţile locale le iau şi care pot afecta mediul înconjurător în comunităţile rurale. Probleme ale comunităţilor, cum ar fi: ariile naturale protejate locale, managementul deşeurilor, exploatarea resurselor naturale (incluzând taierea pădurilor şi colectarea fructelor de pădure), de multe ori nu sunt înţelese de locuitori în sensul dezvoltării durabile.

Proiectul “Reţeaua promotorilor pentru sate curate/Creşterea conştientizării comunităţilor rurale din regiunea NV în legatură cu impactul activităţilor lor asupra mediului” a fost obţinut de Liga Apărării Drepturilor Omului- LADO, filiala Cluj, fiind un PROIECT CO-FINANŢAT PRINTR-UN GRANT DIN PARTEA ELVEŢIEI PRIN INTERMEDIUL CONTRIBUŢIEI ELVEŢIENE PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ EXTINSĂ.

Având o valoare totală de 75,000 CHF (67,500 CHF din partea FT PSC-contribuţia elveţiana şi 7,500 CHF – contribuţia celor doi parteneri din proiect, LADO, filiala Cluj şi Garda Naţională de Mediu) proiectul îşi propune mai multe acţiuni prin care să creasca conştientizarea comunităţilor rurale (primari, consilii locale, cetăţeni) în legătura cu impactul activităţilor desfăşurate asupra mediului.

Obiectivele proiectului sunt:
• O mai bună cunoaştere a problemelor de mediu în comunităţile rurale din regiune.
• O mai bună informare a cetăţenilor despre investiţiile cu impact asupra mediului care se realizează în comunitate.
• Informarea cetăţenilor în legătură cu organizaţiile şi instituţiile care activează în domeniul protecţiei mediului

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare