Primăria comunei Băișoara angajează polițiști locali

Primăria Comunei Băișoara, județul Cluj, organizează concurs, la sediul Primăriei comunei Băișoara, județul Cluj, în data de 12.12.2016, ora 10,00 – proba scrisă și în data de 13.12.2016, ora 10,00 – interviul,  pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Băișoara, județul Cluj:

 • Polițist local – 2 posturi

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice;
 • Copia actului de identitate;
 • Curriculum vitae european;
 • Copiile diplomelor de studii;
 • Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă
 • Cazier judiciar;
 • Adeverință medicală;

Criterii în vederea ocupării funcției:

 • Are cetățenia română și domiciliul în România;
 • Cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • Are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 • Are capacitate deplină de exercițiu;
 • Are stare de sănătate de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de adeverință medicală;
 • Nu a fost condamnat/ă pentru săvârșirea unei infracțiuni săvârște cu intenție, care ar duce la incopatibilitate cu funcția;
 • Nu a desfășurat activități de poliție politică;
 • Are studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • Are capacitate de organizare, autocontrol și adaptare la locul de muncă.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Băișoara, din Băișoara, nr. 153, jud. Cluj, după cum urmează:

 • Proba scrisă în data de 12.12.2016, ora 10,00
 • Interviul în data de 12.2016 , ora 10,00
 • Afișarea rezultatelor în data de 13.12.2016, ora 13,00
 • Contestațiile vor putea fi depuse la sediul instituției până la data de 13.12.2016, ora 15,00
 • Rezultatele finale vor fi aduse la cunoștință în data de 14.12.2016, ora 10,00.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul primăriei Băișoara, din Băișoara, nr. 153, jud. Cluj, până la data de 29.11.2016, ora 14,00.

Bibliografie:

 • Legea nr. 155/2010 privind Poliția Locală, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Băișoara.

E-mail: primariabaisoara@yahoo.com

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii