Premii naţionale pentru calitate şi inovaţie acordate Consiliului Judeţean Cluj

La sfârşitul săptămânii trecute a avut loc, în organizarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Conferinţa Naţională „Inovaţie şi calitate în sectorul public”, ediţia a VII-a. Evenimentul, la care Consiliul Judeţean Cluj a fost reprezentat de şeful serviciului de relaţii publice, s-a bucurat de o participare numeroasă, nu mai puţin de 150 de experţi, reprezentanţi ai administraţiei publice româneşti şi internaţionale, ai structurilor asociative şi profesionale, ai sindicatelor, organizaţiilor neguvernamentale, ai mediului academic, precum şi ai mass-mediei participând la lucrările conferinţei.
La finalul conferinţei în cadrul căreia au fost prezentate cele mai inovative şi de succes proiecte aparţinând autorităţilor administraţiei publice de la nivel local şi central şi care au concurat în Competiţia celor mai bune practici în administraţia publică, Consiliului Judeţean Cluj i-au fost acordate nu mai puţin de trei distincţii, respectiv premiul I la nivel naţional, premiul II precum şi o menţiune.
În cadrul acestei competiţii, structurate, în fiecare an, pe trei piloni reprezentând tot atâtea mari domenii de activitate şi de preocupare pentru administraţia publică românească, Consiliul Judeţean a participat cu trei aplicaţii depuse în cadrul pilonului II „Servicii publice în sprijinul grupurilor vulnerabile”. Aplicaţiile forului administrativ clujean au vizat o serie de iniţiative şi proiecte din sfera socială, referitoare în special la promovarea educaţiei timpurii în comunităţile defavorizate şi reducerea abandonului şcolar, la evaluarea, consilierea şi orientarea şcolară şi socio-profesională a tinerilor instituţionalizaţi precum şi la o serie de iniţiative şi practici din domeniul managementului medical menite să vină în sprijinul grupurilor defavorizate
Modul în care au fost concepute aplicaţiile, precum şi argumentarea de ansamblu au convins comisia de analiză şi jurizare cu privire la utilitatea şi caracterul inovator al acestora, proiectele prezentate fiind unanim apreciate de membrii juriului şi, în consecinţă, recompensate cu premiile I, II şi, respectiv, cu o menţiune. Recunoaşterea valorii este cu atât mai importantă cu cât ea provine de la o comisie total independentă şi obiectivă, formată din reputaţi specialişti în domeniu, cadre didactice universitare de la facultăţile de profil, experţi în administraţie publică şi membri ai unor ONG-uri de prestigiu. În evaluarea aplicaţiilor Consiliul Judeţean Cluj, comisia de jurizare a apreciat în special caracterul inovator al soluţiilor, eficienţa acestora, rezultatele obţinute cu costuri/resurse materiale minime sau chiar fără a presupune costuri materiale, curajul de a prelua şi adapta o serie de practici considerate până acum ca fiind apanajul strict al sectorului privat, atitudinea responsabilă şi pro-activă etc.
Câştigarea acestor noi distincţii de către Consiliul Judeţean Cluj în cadrul celei mai prestigioase competiţii a proiectelor din administraţia publică din România duce totalul premiilor obţinute de autoritatea clujeană în ultimii patru ani în cadrul acestei prestigioase competiţii profesionale la nu mai puţin de 7 din care 5 premii I la nivel naţional.
Reamintim în acest context faptul că, în perioada mai-august 2014, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publice a derulat Competiţia celor mai bune practici în administraţia publică din România, prin intermediul căreia s-a urmărit promovarea experienţei şi a rezultatelor remarcabile ale administraţiei publice din România, precum şi creşterea standardelor acesteia prin identificarea şi recunoaşterea practicilor de succes şi inovatoare în livrarea serviciilor publice şi a rezultatelor acestora.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii