Pensii plătite unor persoane care nu aveau dreptul

Un raport la Curții de Conturi dezvăluie faptul că au beneficiat de pensii persoane care nu aveau acest drept, astfel bugetul Casei Naționale de Pensii a fost prejudiciat cu zeci de mii de lei.

Au fost efectuate plăți nelegale în anul 2015 în sumă estimată de 1.388 mii lei reprezentând pensii anticipate, anticipate parțiale, de invaliditate gradul I, II și III, încasate de beneficiarii de drepturi din sistemul public de pensii care au realizat concomitent și venituri din salarii, venituri din drepturi de autor sau drepturi conexe și venituri din desfășurarea activității în baza contractelor/convențiilor încheiate potrivit Codului Civil.

În acest mod au fost majorate nejustificat cheltuielile și plățile din bugetul asigurărilor sociale de stat pentru drepturi de pensii plătite unor persoane care au realizat în același timp și venituri contrar cadrului legal.

Au fost majorate nejustificat cheltuielile și plățile din bugetul asigurărilor sociale de stat pentru drepturi de pensii plătite unor persoane care au realizat în același timp și venituri contrar cadrului legal.

S-au efectuat plăți necuvenite în sumă de 317 mii lei, reprezentând indemnizații de însoțitor acordate unor beneficiari în condițiile în care aceștia au fost internați în centre de asistență socială sau au primit indemnizație lunară și de la bugetele locale, situații în care dreptul trebuia suspendat.

Tot în raport este menționată plata nelegală a unor drepturi de pensii în sumă estimată de 191 mii lei, ulterior decesului beneficiarilor, întrucât pentru acești beneficiari, nu s-a încetat plata drepturilor de pensii începând cu luna următoare decesului, deși, casele teritoriale de pensii au plătit ajutoare de deces, în unele cazuri în aceeași lună cu data decesului.

Recomandările formulate pentru eliminarea deficiențelor prezentate anterior sunt, în principal, următoarele:

Identificarea beneficiarilor de pensii anticipate, anticipate parțiale și pensii de invaliditate, care au realizat concomitent și venituri peste limita legală, stabilirea întinderii prejudiciului, recuperarea acestuia, evidențierea în contabilitate, virarea sumelor recuperate la buget și efectuarea regularizărilor cu bugetul general consolidat, precum și extinderea verificărilor în vederea identificării situaţiilor similare.
Extinderea verificărilor asupra tuturor plăților efectuate către furnizorul sistemului informatic ORIZONT cu titlu de active fixe necorporale, în vederea înregistrării acestora în patrimoniul instituției și efectuarea în evidența financiar-contabilă a corecțiilor care se impun, conform cu legislația aplicabilă.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii