Normele de aplicare a Programului-pilot privind alimentația elevilor

Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat au fost aprobate printr-o hotărâre de guvern adoptată astăzi. Obiectivul acestui program este de a stimula accesul copiilor la educație, respectiv prezența elevilor și preșcolarilor la școală sau la grădiniță.

Adoptarea actului normativ face parte din măsurile de intervenție integrată pentru diminuarea riscului de excluziune și de abandon școlar care grevează populația școlară din medii dezavantajate geografic, economic sau social, contribuind în final la realizarea obiectivului major al Ministerului Educației Naționale și anume asigurarea accesului echitabil și nediscriminatoriu la o educație de calitate a tuturor copiilor și tinerilor din România.

Hotărârea cuprinde prevederi referitoare la definirea suportului alimentar, precum și a principiilor ce trebuie respectate în prepararea acestuia, prin detalierea tipurilor de suport alimentar posibil. Dreptul de a primi zilnic suportul alimentar, pe perioada cursurilor, conform structurii anului scolar, îl au numai elevii prezenți la cursuri. Suportul alimentar nu se va acorda pe perioada vacanțelor sau a altor zile declarate prin lege ca zile nelucrătoare.

Mai exact, suportul alimentar constă, după caz, într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar pentru fiecare elev/preșcolar, prin raportare la infrastructura necesară servirii mesei în unitatea școlară, astfel:

masă caldă, preparată în regim propriu, pentru unitățile de învățământ în care există cantină cu avize de funcționare și spațiu adecvat de servire a mesei;

masă caldă, în regim catering, pentru unitățile de învățământ în care nu există cantină pentru prepararea în regim propriu, dar în care există un spațiu de servire a mesei sau un alt spațiu amenajabil în acest scop;

pachet alimentar, pentru unitățile de învățământ în care nu există nici cantină și nici spațiu amenajabil în scopul servicii mesei.

Pentru masa caldă preparată în regim propriu, unitatea școlară va afișa la loc vizibil lista-meniu care va conține denumirea produsului, ingredientele componente, precum și substanțele care provoacă alergii sau intoleranțe. În plus, pentru produsele distribuite de unitățile de alimentație publică va fi indicată și data producerii.

Pachetul alimentar va conține produse de panificație, produse din carne și/sau brânzeturi/derivate din lapte, legume, la care se adaugă un fruct.

Data-limită de consum a produselor distribuite către unitățile școlare în regim de catering va fi în ziua producerii, pentru masă caldă, respectiv de 24 de ore pentru sandviciuri.

Totodată, documentul menționează situațiile în care, într-o unitate de învățământ, se aplică unul sau altul dintre tipurile respective de suport alimentar sau a situațiilor în care în aceeași unitate de învățământ se utilizează mai multe variante, în funcție de specificul dat de structura ciclurilor de învățământ, de dispunerea geografică, de programul școlar al elevilor sau de alți factori. De asemenea, la cererea scrisă a părinților, din considerente de natură medicală, culturală sau religioasă, pachetele alimentare și masa caldă pot fi înlocuite cu produse alimentare adecvate situației elevilor și preșcolarilor.

Programul de servire a mesei și timpul alocat acestei activități vor fi stabilite de către conducerea unității de învățământ, în funcție de numărul de elevi, de orarul școlii și de particularitățile fiecărei unități de învățământ.

De asemenea, actul normativ detaliază specificațiile tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare/servicii, precum: evidența cantităților solicitate, distribuite și consumate, calitatea produselor, siguranță și perisabilitate microbiologică, condiții pentru transport și distribuție, metode de testate și control, ambalare, etichetare, marcare.

Produsele alimentare distribuite elevilor și preșcolarilor vor respecta cerințele de conformitate prevăzute în regulamentele europene. Pentru respectarea principiilor de hrană sănătoasă, produsele alimentare vor fi livrate, zilnic, din unități autorizate/înregistrate sanitar-veterinare către unitățile școlare, numai cu mijloace auto speciale, autorizate/înregistrate sanitar-veterinar, ambalate și etichetate conform prevederilor legale în vigoare, și vor fi depozitate în condiții de siguranță alimentară.

Unitățile de învățământ răspund, în mod direct, de asigurarea condițiilor de primire, recepție și distribuție a produselor alimentare, prin nominalizarea persoanelor responsabile în acest sens, precum și de confirmarea documentelor ce stau la baza plații acestora.

Hotărârea stabilește și o serie de principii care trebuie respectate în vederea asigurării unei alimentații sănătoase pentru copii. Între altele, produsele nu vor conține aditivi alimentari, conservanți sau orice alt tip de potențiatori de arome și gust.

Unitățile de învățământ în care se desfășoară programul au obligativitatea de a păstra 48 ore probe din alimentele servite copiilor, conform legislației în vigoare.

Plata produselor și a serviciilor contractate se efectuează, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepție calitativă și cantitativă, întocmite de unitățile de învățământ și aprobate de primarii comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului București, după caz.

Sumele aferente derulării programului-pilot se suportă din bugetele locale ale unităților sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale. Pentru implementarea programului, se alocă sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale.

Coordonarea programului-pilot va fi asigurată la nivel județean sau la nivelul municipiului București de către inspectorul școlar care elaborează și transmite rapoarte trimestriale, respectiv raportul final privind implementarea programului-pilot, către Ministerul Educației Naționale. De asemenea, MEN este responsabil de implementarea programului-pilot.

La închiderea programului-pilot, respectiv la finalul anului școlar 2016-2017, în urma analizei MEN, realizată pe baza datelor colectate lunar și a rezultatelor obținute pe parcursul derulării proiectului-pilot, executivul va decide asupra oportunității extinderii acestui program la nivel național, respectiv a modalității de implementare.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii