ITM Cluj, verificări la atelierele auto

ITM Cluj a desfăşurat acţiuni de control în cadrul unei campanii naţionale privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificara modului în care se respectă prevederile legale la angajatorii de la atelierele auto.

Obiectivele campaniei ce vizează atelierele auto

Identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare. Luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul  “întreţinerea şi reparea autovehiculelor”, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;

Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca tinerilor și copiilor;

Creşterea gradului de conştientizare, a angajatorilor şi lucrătorilor, privind necesitatea aplicării şi respectării la locul de muncă a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Eliminarea următorelor riscuri profesionale specifice acestor locuri, precum: căderea la acelaşi nivel prin alunecare, expunere la temperaturi extreme, intoxicaţii, electrocutare, arsuri, tăieturi.

Eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale corespunzătoare.

Rezultatele acţiunilor de control din atelierele auto

Au fost controlaţi un număr de 18 angajatori din judeţul Cluj şi a fost aplicată o  amendă în valoare de 1.500 lei unui angajator, care nu a putut face dovada unei evidenţe clare a orelor de muncă prestate de fiecare salariat .

Principalele deficienţe constatate:  neîntocmirea foilor colective de prezenţă pentru salariaţi, neprezentarea dovezilor de achitare a drepturilor salariale.

Pentru deficienţele constatate au fost dispuse măsuri de remediere a acestora, cu termene de realizare.

Latest articles

Related articles