Ghid de informații privind deșeurile reciclabile

GHID CU INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI PRIVIND PREDAREA DEȘEURILOR LA PUNCTELE DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR DE LA POPULAȚIE DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
ȘI COLECTAREA DEȘEURILOR DE LA DOMICILIU

Cap.1. Introducere

Art.1. Prezentul ghid stabileşte obligaţiile ce revin administratorilor punctelor de colectare separată a deșeurilor şi beneficiarilor (cetățenilor) din Municipiul Cluj Napoca, în vederea desfășurării în condiții optime a activității de stocare temporară a deșeurilor, în punctele de colectare.

Art.2. Punctele de colectare separată a deșeurilor din Municipiul Cluj Napoca, sunt destinate colectării următoarelor tipuri de deșeuri:
Deșeurile de:
hârtie şi carton,
sticlă,
metal,
materiale plastice,
textile,
ambalaje.

2. Deșeuri voluminoase. Din categoria deșeurilor voluminoase acceptate fac parte următoarele deșeuri :
mobilier,
covoare,
lemn și ambalaje de lemn,
saltele,
obiecte mari de folosinţă îndelungată, altele decât deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

3. Deşeuri de echipamente electrice şi electronice . Din categoria deșeurilor electrice, electronice care pot fi predate în punctele de colectare separată a deșeurilor, fac parte: televizoare, frigidere, mașini de spălat, computere, telefoane, radio-casetofoane, camere video, cuptoare cu microunde, etc.

4. Deşeuri de baterii și acumulatori

5. Deșeuri de construcții și demolări rezultate din gospodăriile populației în urma activităților de amenajare/reamenajare interioară a locuințelor.
Din categoria deșeurilor de construcții și demolări este permisă colectarea următoarelor deșeuri:
Beton
Cărămizi
Țigle și produse ceramice
Amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, fără conținut de substanțe periculoase

Art.3. Se interzice colectarea deșeurilor care nu se încadrează în categoria deșeurilor specificate la Art.2.

Cap.2. Regimul de funcționare

Art.4. Preluarea deșeurilor în punctele de colectare separată a deșeurilor voluminoase se efectuează exclusiv de la persoanele fizice care au domiciliul în Municipiul Cluj Napoca, atât în cartierele cu case cât și în cele cu blocuri. Persoanele fizice vor transporta deșeurile la centrul de colectare personal, în regie proprie.

Art.5. Identificarea cetățenilor care transportă și predau deșeuri în punctele de colectare separată a deșeurilor se face în baza cărții de identitate.

Art.6.
Orarul de funcționare a punctelor de colectare separată a deșeurilor este:
Luni-vineri 09.00-17.00
Sâmbăta 08.00-14.00
Duminica închis

Art.7. Accesul în cadrul punctelor de colectare separată a deșeurilor este permis doar vehiculelor cu sarcina utilă maximă de 3,5 tone.

Cap. 3 Obligațiile cetățenilor din Municipiul Cluj Napoca și ale administratorilor punctelor de colectare separată a deșeurilor

I. Obligațiile cetățenilor care predau deșeuri în punctele de colectare

Art.8. Obligaţiile cetăţenilor referitoare la predarea deșeurilor în punctele de colectare separată a deșeurilor:
a) să respecte prezentul Ghid, în ceea ce privește tipul de deșeuri și modul de predare a deșeurilor la punctele de colectare separată a deșeurilor.
b) să nu transporte în punctele de colectare, deșeuri provenite din alte activități (comerciale sau industriale), altele decat cele generate din propriile gospodării.

Art.9. Cetățenii din Municipiul Cluj Napoca care domiciliază în Municipiul Cluj Napoca, vor deține contract de salubrizare încheiat cu operatorul Compania de Salubritate Brantner Vereș S.A., care operează în Municipiului Cluj Napoca, conform contractului de delegare a serviciului de salubrizare.

II. Obligațiile administratorilor punctelor de colectare separată a deșeurilor

Art.10. Obligațiile administratorilor punctelor de colectare separată a deșeurilor:
a) dotează punctul de colectare separată a deșeurilor cu containere specifice.
b) asigură administrarea punctului de colectare a deșeurilor cu personal propriu
c) asigură paza punctului de colectare a deșeurilor;
d) asigură primirea deșeurilor de la populație, cu titlu gratuit și organizarea colectării selective, pe categorii de deșeuri, în containerele amplasate în punctul de colectare selectivă a deșeurilor;
e) îndrumă transportatorii de deșeuri spre containerele de colectare specifice, în funcție de tipul deșeurilor care urmează a fi stocate temporar, supraveghind transferul în containerele inscripționate corespunzător categoriilor de deșeuri menționate la art.2;
f) asigură transportul și predarea spre valorificare/eliminare a deșeurilor stocate în containerele specifice la societățile cu care au încheiate contracte, cu o frecvență adecvată, astfel încât să fie asigurată în permanență capacitatea de colectare;
g) asigură ținerea evidenței deșeurilor intrate/ieșite de pe platforma de colectare separată a deșeurilor, într-un Registru cu regim special, prin completarea următoarelor rubrici:
date de identificare transportator: nume și prenume (persoana fizică conducător auto), adresa de domiciliu (conducător auto), număr de înmatriculare mijloc de transport;
proveniența deșeurilor (punctul în care au fost generate, str, nr., bloc, apartament unde este cazul);
tipul deșeurilor ;
data – ziua /luna/anul și ora intrarii/iesirii pe/ de pe platforma de colectare selectivă;
cantitatea estimativă în mc/tone a deșeurilor care urmează sa fie stocată temporar;
cantitatea deșeurilor ieșite de pe platforma de colectare separată a deșeurilor pentru fiecare transport în parte, specificându-se tipul deșeurilor și destinația (nume operator primitor, adresa);
observații.
h) asigură întreținerea curățeniei în punctul de colectare separată a deșeurilor.
i) se asigură că deșeurile sunt depozitate doar în containerele destinate în acest scop.
j) mențin platforma punctului de colectare (stare beton/asfalt)în aceleași condiții ca în momentul primirii în exploatare
k) obțin toate avizele necesare funcționării punctului de colectare a deșeurilor.

Cap. 4. Deșeurile care se colectează de către operatorii de salubritate, de la domiciliu, la solicitarea deținătorilor de deșeuri, persoane fizice.

Denumire Cantitate Tarif de colectare și transport
Plastic nelimitat gratuit
Hartie, carton nelimitat gratuit
Sticla nelimitat gratuit
Metal nelimitat gratuit
Deseuri electrice, electronice nelimitat gratuit
Baterii auto nelimitat gratuit
Neoane nelimitat gratuit
Baterii de dimensiuni mici nelimitat gratuit
Deșeuri vegetale din gospodării individuale private nelimitat Tarif 17,26 lei/mc TVA inclus conform HCL 393/2019
Deseuri construcții nelimitat Tarif 31,01 lei/mc TVA inclus, conform HCL 393/2019
Mobilă nelimitat Tarif 17,26 lei/mc TVA inclus conform HCL 393/2019
Anvelope diametru max. 21” nelimitat Tarif 17,26 lei/mc TVA inclus conform HCL 393/2019

Art.11. Se vor ridica de la domiciliu doar deșeurile de construcții și demolări rezultate din gospodăriile populației în urma activităților de amenajare/reamenajare interioară a locuințelor.

Art.12. Se vor ridica de la domiciliu doar deșeurile vegetale generate în gospodăriile individuale private.

Art.13. Operatorii de salubritate vor asigura transportul și predarea spre valorificare/eliminare a deșeurilor, ridicate de la domiciliu, la societățile cu care au încheiate contracte. Fiecare operator de salubritate va ridica, în urma solicitării, deșeurile din aria sa de delegare.

Cap. 5. Dispoziții finale

Art.14. În caz de constatare a distrugerilor sau sustragerilor de materiale sau, după caz, a dotărilor existente în punctul de colectare separată a deșeurilor, administratorul acestuia va anunța imediat Poliția Locală sau, dupa caz, Poliția Municipiului Cluj Napoca.

Date de contact:
telefon 0364-999
e-mail: cluj@brantner.com

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare