start up nation

“Creative Start”, proiect pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale în domeniul industriilor creative

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR)
implementează în perioada ianuarie 2018 ianuarie 2021 proiectul Creative START, proiect
finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, în parteneriat cu Blocul
Național Sindical (BNS).
Cei doi parteneri au în spate colaborări de success, dintre care cea mai semnificativă este
inţiativa Garanţia pentru Tineri, proiect pilot pentru România, dedicat tinerilor fără
bacalaureat, tineri care au abandonat şcoala sau tineri şomeri.
Cu experienţa acumulată în dezvoltarea unui portofoliu impresionant de proiecte cei
2 parteneri vin în regiunea NORD-VEST adresându-se unor multiple categorii care vor putea
fi beneficiari ai acestui proiect: salariaţi, şomeri, şi persoane inactive (ex. studenți).
Acest proiect işi propune să stimuleze dezvoltarea competențelor antreprenoriale și
manageriale și susținerea dezvoltării spiritului antreprenorial și inovator a 600 de
persoane care doresc să inițieze o activitate independentă prin participarea la cursuri de
formare în domeniul antreprenoriatului, cât și crearea și dezvoltarea de companii în sectorul
industriilor creative. În acest sens, 75 dintre cele mai bune proiecte vor primi o finanțare
nerambursabila de 160.000 lei.
Cei doi parteneri consideră ca acest sector al industriilor creative trebuie sa iasă din zona de
pionierat în care se află astăzi şi să meargă întro zonă de maturitate.
Mizăm de asemenea pe un parteneriat solid cu agenţiile judeţene de formare, mediul
de afaceri local, centre universitare, dar mai ales cu mass-media, întrucât în opinia
noastră, unii din principalii beneficiari ai acestei iniţiative pot fi cei care lucrează în zona presei
scrise sau audiovizualului.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Programul Operaţional Capital
Uman 2014-2020.
Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare