cheltuielilor

81% dintre români au dificultăți în acoperirea cheltuielilor de zi cu zi

Două din cinci gospodării (38,9%) afirmă că suportă cu dificultate sau cu mare dificultate cheltuielile curente ale vieţii. Dacă se iau în considerare şi cele care declară o  oarecare dificultate în acoperirea cheltuielilor de zi cu zi se ajunge la 81,6% din totalul gospodăriilor. Doar pentru una din 5 gospodării cheltuielile curente nu pun probleme deosebite, potrivit unei anchete a Institutului Național de Statistică.

Cele mai mari restanțe: energia electrică, întreținerea locuinței și abonamentul telefonic

Sub aspectul capacităţii achitării la timp a unor cheltuieli curente importante (întreţinerea locuinţei, rate la împrumuturi, plata utilităţilor etc.) se poate constata că mai puṭin de o treime din gospodării (31,7%) au prezentat restanţe repetate, cauzate în principal de situaţia financiară nesatisfăcătoare.

Dintre plăţile pentru care s-au înregistrat restanţe în cursul anului 2017, cele mai frecvente cazuri au fost la energia electrică (51,0% din gospodăriile cu restanţe), întreţinerea locuinţei (50,0%)  şi abonamentul telefonic (36,3%). Ponderi reduse s-au înregistrat la restanţele pentru rate la împrumuturi1 (7,2%), explicabil prin specificul acestor tipuri de plăţi care sancţionează mai sever nerespectarea termenelor de plată.

Fenomenul restanţelor este de asemenea mai răspândit în cazul gospodăriilor cu copii şi mai ales al celor cu doi adulţi ṣi 3 sau mai mulţi copii în întreţinere (42,9%) sau respectiv în cazul gospodăriilor cu un părinte singur cu cel puţin un copil (42,5%).

18,5% dintre români se împrumută pentru a a plăti facturile și a asigura restul cheltuielilor

Împrumuturile, ca instrument financiar, sunt folosite de 8% dintre gospodării. Ele au fost contractate în principal pentru: cumpărarea în rate, inclusiv prin leasing, a unor bunuri de tipul autoturismelor, echipamentului tehnic şi electronic etc. (50,9%) ṣi plata cheltuielilor pentru îmbunătăţirea, repararea, renovarea locuinţei (46,5%)

Gospodăriile au contractat împrumuturi în alte scopuri, cum ar fi: datorii, acoperirea unei descoperiri de cont, plata facturilor (18,5%); cheltuieli pentru concedii ṣi timp liber (6,9%); achitarea unor cheltuieli legate de sănătate (3,7%) ṣi investiţii (2,5%).

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare