benzinarie

Călătoriți cu mașina în Ungaria? Iată ce trebuie să știți

Poliția Română vă reamintește că trebuie să cunoașteți și să respectați regulile de circulație din statul în care vă deplasați, oriunde alegeți să călătoriți.

În Ungaria, luați în considerare faptul că există diferențe între legislația rutieră română și cea maghiară în ceea ce privește reținerea și restituirea permisului de conducere și a certificatului de înmatriculare și imobilizarea vehiculului folosit.

Legislația din Ungaria reglementează ca abateri rutiere grave care au ca și consecință:

1. Reținerea la fața locului a certificatului și a plăcuțelor de înmatriculare, atunci când:

a) vehiculul a fost modificat fără permisiune

b) vehiculul circulă deși termenul de valabilitate al certificatului de înmatriculare sau al

certificatului de înmatriculare temporar din rubrica ‘H’ a expirat

c) vehiculul circulă deși prezintă pericol direct pentru traficul rutier, neputând frâna din cauza defecțiunilor frânei de serviciu ori vehiculul este incontrolabil din cauza defecțiunilor mecanismului de direcție sau nervurile benzii de rulare ale anvelopelor nu ating valoarea minimă prevăzută de lege sau anvelopele nu au fost montate în conformitate cu prevederile legale

d) există suspiciunea că plăcuțele de înmatriculare, certificatul de înmatriculare, certificatul de înmatriculare temporar, autocolantul sau eticheta de înregistrare a vehiculului a fost falsificată

e) certificatul de înmatriculare ori certificatul de înmatriculare temporar sunt deteriorate, datele înregistrate neputând fi identificate fără îndoială

f) sistemul de direcție, rulare sau șasiul, precum și caroseria vehiculului accidentat s-au deteriorat vizibil, iar participarea sa în trafic în aceste condiții prezintă pericol de accident

g) a circulat cu certificat și plăcuță de înmatriculare străină, nevalabilă

h) certificatul și placa de înmatriculare nu sunt valabile, vehiculul fiind radiat i) vehiculul a fost scos temporar din circulație, din oficiu, însă certificatul și placa de înmatriculare nu au fost predate

j) a prestat servicii de transport de persoane sau servicii de taximetrie fără autorizație

În cazurile c) și f) se impune interzicerea/împiedicarea circulației în continuare cu vehiculul.

Atunci când situația specificată la punctul e) vizează plăcuțele de înmatriculare, acestea vor fi reținute la fața locului, spre deosebire de celelalte cazuri, când se va reține doar certificatul de înmatriculare al vehiculului.

Agentul de control emite o dovadă de ridicare cu privire la reținerea certificatului de înmatriculare, certificatului de înmatriculare temporar sau a plăcuțelor de înmatriculare, care conține datele de identificare ale vehiculului, numărul certificatului și motivul reținerii. Cu dovada primită, exceptând situațiile prevăzute la punctele c) și f), vehiculul se poate deplasa până la domiciliu sau sediul comercial.

În termen de 5 zile, autoritatea de control va transmite autorității administrative rutiere competente pe raza căreia deținătorul vehiculului își are adresa de reședință (sediu), certificatul de înmatriculare, certificatul de înmatriculare temporar sau plăcuțele de înmatriculare reținute la fața locului, precum și un exemplar al actului de constatare. În cazul reținerii certificatului de înmatriculare și a plăcuței de înmatriculare emise de autoritățile străine, acestea vor fi transmise autorității administrative rutiere competente corespunzătoare locului de reținere.

Autoritatea administrativă rutieră adoptă o hotărâre cu privire la retragerea vehiculului din circulație, în termen de 21 de zile, care se comunică prin intermediul unui anunț. Decizia comunicată prin intermediul anunțului se consideră comunicată în a 15-a zi de la publicare, moment în care certificatul și plăcuțele de înmatriculare vor fi transmise gestionarului Registrului de evidență (Nyilvántartó), care la rândul său, în termenul de 21 de zile, le va transmite autorității din străinătate care le-a eliberat.

2. Reținerea vehiculului în caz de contravenție rutieră:

Atenție! Legislația din Ungaria introduce conceptul de asigurare a obligației pecuniare. Astfel, în cazul anumitor contravenții, vehiculul folosit de autorul contravenției poate fi reținut pentru asigurarea obligației pecuniare, uneori împreună certificatul și placa de înmatriculare, atunci când se încalcă obligațiile privind:

a) prestările de servicii de transport (transport de marfă și persoane) interne sau internaționale care necesită autorizație specifică și documente specifice

b) transportul de mărfuri și persoane pe cont propriu, care necesită documente specifice

c) prevederile sociale, timpul de conducere, pauza, întreruperea cursei și timpul de odihnă în cadrul transportului rutier

d) utilizarea aparatului de control și a diagramelor tahografice în domeniul transporturilor rutiere, precum și a cardurilor necesare pentru tahografele digitale

e) transportul de mărfuri periculoase, la transportator, la vehicul și la personalul acestuia, la expeditorul mărfii, la depozitarea temporară, la ambalator, la operatorii de încărcare, la destinatar, la numirea și calificarea consilierului de siguranță pentru transportul de marfă periculoasă

f) transportul alimentelor perisabile și animalelor vii

g) transportul cu vehicule închiriate

h) specificațiile tehnice, de siguranță și de mediu prevăzute pentru transportul rutier, specificațiile pentru vehiculele cu masa, cu gabaritul depășit, la fixarea încărcăturii, precum și la transportul mărfurilor în vrac

i) facilitarea transportului internațional multimodal de mărfuri

j) limitarea traficului vehiculelor utilitare grele

k) încălcarea regulilor de trafic rutier privind:

— depășirea vitezei maxime permise

— purtarea centurii de siguranță

— respectarea culorii semaforului destinat gestionării traficului rutier

— conducere în stare de ebrietate

— trecere la nivel cu o cale ferată

— zonele închise pentru trafic, zonele cu trafic limitat, direcția de deplasare obligatorie

— folosirea benzii de urgență pe autostradă

l) operarea, utilizarea în traficul intern, de către o persoană sau o organizație rezidentă în Ungaria, a vehiculelor cu număr de înmatriculare străin;

m) plata taxei de drum pentru secțiunile de drum cu plată, a taxei de drum proporțională cu secțiunea parcursă

n) măsurile administrative privind interzicerea deplasării în continuarea a vehiculului

o) încălcarea prevederilor referitoare la interdicția influențării rezultatelor măsurătorilor efectuate în cadrul Sistemului Național de Cântărire pe Osie (Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer)

În cazul unui control în trafic, este posibilă imobilizarea vehiculului, cu respectarea dispozițiilor privind interceptarea/reținerea transporturilor de mărfuri periculoase, de produse alimentare rapid perisabile și de animale vii, în cursul procedurii administrative sau până la plata amenzii ori până la constituirea unei garanții pentru îndeplinirea obligației pecuniare, fără a fi necesară adoptarea unei decizii speciale în acest sens.

În cazul în care în urma controlului se constată că încălcarea uneia dintre normele prevăzute la literele (c), (e) și (h) reprezintă un risc pentru siguranța rutieră, autoritatea competentă poate imobiliza vehiculul până la eliminarea riscului pentru siguranță rutieră, fără a fi necesară adoptarea unei decizii speciale în acest sens.

Pe timpul imobilizării, se va reține certificatul și plăcuța de înmatriculare și se va desemna un loc de staționare pentru vehicul, iar conducătorului vehiculului îi va fi înmânată o dovadă de ridicare.

În termen de 3 zile de la achitarea sau prescripția obligației pecuniare, dacă persoana autorizată nu ridică certificatul și plăcuța de înmatriculare eliberată de o autoritate străină, atunci acestea vor fi trimise autorității care le-a eliberat (documentele și plăcuțele se restituie Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor).

3. Reținerea permisului de conducere, atunci când:

a) conducătorul vehiculului poate fi suspectat de săvârșirea unor fapte precum periclitarea siguranței circulației, producere unui accident rutier soldat cu dizabilități permanente, deces, decesul a trei sau mai multe persoane ori accident în masă sau conducerea vehiculului sub influența substanțelor stupefiante

b) conducătorul vehiculului este sub interdicția de a conduce un autovehicul sau autoritatea administrativă rutieră, prin decizie definitivă, i-a suspendat dreptul de a conduce un autovehicul

c) există suspiciunea că permisul de conducere este fals, a fost falsificat sau utilizat în alte moduri abuzive, suspiciunea fiind întemeiată dacă:

ca) permisul de conducere este sub urmărire

cb) potrivit registrului de evidență permisul de conducere nu a fost eliberat sau a fost eliberat în numele altei persoane

cc) când prezintă modificări, ștersături sau adăugări ori este deteriorat, sau dacă materialul ori suportul permisului de conducere nu este cel autentic

*** Agentul de control eliberează o dovadă de ridicare a permisului de conducere, care conține baza juridică.

Dispozițiile privind reținerea la fața locului a permisului de conducere, se vor aplica tuturor înscrisurilor oficiale, care conferă dreptul de a conduce vehicul.

În termen de 5 zile, autoritatea de control trimite permisul de conducere reținut la fața locului, alături de motivarea reținerii, autorității administrative rutiere competente pe raza căreia persoana supusă procedurii are domiciliul, iar în cazul în care persoana nu are domiciliu în Ungaria, autorității administrative rutiere competente pe raza căreia a fost săvârșită fapta.

Autoritatea administrativă rutieră va decide cu privire la dispunerea suspendării exercitării dreptului de a conduce, categoria combinată vizată de suspendare, luarea în evidență, revocarea permisului de conducere sau retragerea permisului de conducere eliberat de o autoritate străină, fiind și autoritatea competentă să îl restituie.

Dacă în termen de 60 de zile de la expirarea perioadei de suspendare, permisul de conducere eliberat de o autoritate străină nu este ridicat de către titular, acesta va fi transmis, în termen de 21 de zile, autorității emitente.

Permisul de conducere eliberat în străinătate poate fi restituit înaintea ca perioada de suspendare să expire, în cazul în care conducătorul auto fără domiciliu sau reședință în Ungaria dă o declarație cum că va părăsi definitiv teritoriul țării sau dacă autoritatea l-a silit să facă acest lucru.

În astfel de cazuri, chiar dacă i-a fost restituit permisul de conducere, conducătorul auto străin nu își poate exercita dreptul de a conduce pe teritoriul Ungariei, cu excepția deplasării până la punctul de trecere a frontierei.

Răspunderea obiectivă:

În 2008, în Ungaria a fost introdus conceptul de ,,răspundere obiectivă’, conform căreia pentru anumite categorii de fapte la regimul circulației pe drumurile publice este sancționat contravențional ,,deținătorul legal’ al autovehiculului, nu proprietarul (ex. în cazul autovehiculelor în leasing, nu este sancționat proprietarul — firma de leasing, ci societatea comercială care utilizează efectiv autovehiculul).

Răspunderea obiectivă se aplică pentru următoarele categorii de abateri rutiere:

a) Circulația pe drumurile publice cu depășirea vitezei maxime admise

b) Încălcare prevederilor privind trecerea la nivel cu calea ferată

c) Nerespectarea semnalelor luminoase de dirijare a circulației

d) Nerespectarea regulilor/indicatoarelor de oprire și staționare

e) Circulația pe banda de urgență de pe autostradă

f) Nerespectarea indicatorului de acces interzis sau circulația obligatorie într-un singur sens

g) Circulația fără drept cu încălcarea regulilor de protecție a mediului (în zonă de mediu protejată ori în zonă de mediu cu protecție deosebită)

Încălcarea acestor prevederi se sancționează cu amendă, care trebuie dispusă de agentul constatator în 60 de zile de la comiterea abaterii rutiere.

Exonerarea de plată a deținătorul/utilizatorul de drept al autovehiculului este posibilă atunci când:

— autovehiculul a ieșit ilegal din posesia acestuia (a fost furat), dacă a sesizat autoritățile competente înainte de a i se comunica sancțiunea contravențională pentru abaterea rutieră

— deținătorul de drept/utilizatorul legal a încredințat altei persoane autovehiculul, anterior comiterii abaterii rutiere sancționate, iar persoana care a condus efectiv autovehiculul va da o declarație olografă din care să rezulte acest lucru sau dacă deținătorul prezintă foaia de parcurs/ordinul de deplasare din care rezultă identitatea acestei persoane, în 8 zile de la data comunicării amenzii

Observația 1: în cazul în care declarația olografă nu este scrisă în întregime de mână, ci doar dactilografiată/tehnoredactată computerizat și semnată olograf, este nevoie ca 2 martori să certifice prin semnătura lor că declarația a fost dată de persoana care a condus efectiv mașina.

Observația 2: declarația, foaia de parcurs/ordinul de deplasare trebuie să conțină: numărul de înmatriculare al autovehiculului, numele, prenumele, data și locul nașterii și domiciliul, atât ale deținătorului legal, cât și ale persoanei care a condus efectiv autovehiculul la data comiterii abaterii rutiere, seria permisului de conducere al persoanei care a condus autovehiculul, precum și indicarea exactă a intervalului de timp în care autovehiculul a fost efectiv condus și s-a aflat în posesia acestuia.

Cu toate acestea, deținătorul legal va putea fi obligat la plata amenzii printr-o nouă decizie a organului constatator atunci când persoana care a condus autovehiculul și a recunoscut nu achită în termenul legal sancțiunea și nu poate fi executat silit.

Sistemul VEDA de camere inteligente:

În aprilie 2016, în Ungaria, a fost operaționalizat sistemul VEDA de camere inteligente, compus din 365 de camere fixe și 160 de camere mobile care înregistrează automat 9 abateri rutiere dintre care 6 sunt cele din categoria răspunderii obiective (depășirea vitezei legale, nerespectarea semnalelor luminoase — inclusiv la trecerea de cale ferată, trecere pe linie continuă, utilizare fără drept a benzii rezervate autobuzelor, conducere pe contrasens, neutilizarea centurii de siguranță, conducere a unui autovehicul fără asigurare obligatorie civilă auto sau cu inspecția tehnică expirată și autovehicul dat în urmărire).

Sistemul permite și citirea numerelor de înmatriculare ale autovehiculelor (inclusiv în cazul autovehiculelor înmatriculate în statele membre UE, proprietarii acestora fiind identificați automat prin sistemul EUCARIS, iar sancțiunea contravențională este expediată poștal, la adresa de domiciliu din statul de rezidență — inclusiv România).

Pe documentele înaintate contravenientului se găsesc toate informațiile necesare, inclusiv date de contact (mail, telefon, fax, etc.), unde persoanele care doresc să conteste sancțiunea sau au de făcut obiecții se pot adresa.

Pe site-ul Poliției Ungare există și un video care exemplifică modul de funcționare al acestui sistem de camere:

http://police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozlekedesrendeszet/igy-mukodik-a-veda-rendszer

Important! În toate cazurile de aplicare a amenzii contravenționale prin sistemul VEDA (camere radar fixe sau mobile), persoanele interesate pot accesa pagina web a Poliției Ungare (www.police.hu), unde pot vizualiza și chiar descărca fotografiile efectuate de sistemul automat radar autovehiculului în cauză, în momentul depistării cu viteză mai mare decât cea legală maximă admisă, în baza numărului de dosar (iratazonositoszam), respectiv a numărului de înmatriculare al autovehiculului. (Linkul exact: https://kozigbirsag.police.hu/Fine/Index ).

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii