camine

Burse majorate pentru studenții doctoranzi

Ministrul Educaţiei Naţionale, Valentin Popa, a emis ordinul prin care a fost majorat cuantumul burselor pentru studenţii doctoranzi înmatriculaţi la studii universitare de doctorat finanţate de la bugetul de stat

Ministrul Educaţiei Naţionale, Valentin Popa, a semnat ordinul nr. 3.329, potrivit căruia valoarea burselor studenţilor doctoranzi înmatriculaţi la studii universitare de doctorat finanţate de la bugetul de stat, la forma de învăţământ cu frecvenţă, a fost majorată, începând cu luna martie, după cum urmează:

– de la 1.450 de lei la 1.550 lei pentru studenţii doctoranzi înmatriculaţi în anii I şi II de studii;
– de la 1.680 de lei la 1.800 lei pentru studenţii doctoranzi înmatriculaţi în anii III şi IV de studii.

Fondul pentru alocarea burselor doctorale din bugetul alocat Ministerului Educaţiei Naţionale se constituie în funcţie de numărul de studenţi doctoranzi, cu frecvenţă, cetăţeni români sau cetăţeni ai celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, înmatriculaţi în baza cifrei de şcolarizare.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare