Angajații SCJU care au chemat în judecată spitalul, nu au primit câștig de cauză

Mai mulți angajați ai Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca au acționat în instanță instituția în care lucrează pentru modificarea abuzivă a structurii organizatorice. Instanța respins cererea de chemare în judecată. De asemenea, aceștia au fost obligați să achite cheltuielile de judecată în sumă de 12.000 de lei.

Care sunt motivele chemării în judecată?

Ciuce Constantin, șef de secție, și ceilalți angajați ai Secției Clinice de Chirurgie Generală I au solicitat revenirea Compartimentelor de Ortopedie-traumatologie pentru urgențe complexe-poliutraumă, de Chirurgie plastică-microchirurgie constructivă și de Chirurgie vasculară pentru urgențe din cadrul secției clinice Chirurgie Generală I, sub autoritatea șefului de secție, asigurarea sistemului de gărzi pentru celelalte specialități implicate în tratamentul de urgență a politraumatismelor și reînființarea liniei a 3-a de gardă în specialitatea chirurgie generală.

Măsurile adoptate de conducerea Spitalului Clinic de Urgență care au dus la nemulțumirile angajaților au fost comunicate prin două adrese, emise în 17 iunie 2014, ca urmare a Ordinului Ministerului Sănătății nr 694/12 iunie. Conducerea spitalului, reprezentată de managerul Petru Șușcă și de Comitetul director au adus la cunoștință următoarele schimbări: de la 1 iulie 2014 secția rămânea cu 75 de paturi și va funcționa ca secție de Chirurgie Generală I iar compartimentele organizate până atunci ca și compartimente subordonate șefului secției Chirurgie generală I, cel de Ortopedie și de Traumatologie și cel de Chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă, vor funcționa distinct.  Coordonatorul fiecăreia dintre acestea va fi în subordinea directă a directorului medical al SJCTU.

Ulterior, invocându-se dispozițiile Legii nr 95/2006, s-a decis ca blocul operator al clinicii să nu mai fie coordonat de medicul șef de secție ci de un medic chirurg numit direct de conducerea spitalului.

La data de 23 iulie 2014, conducerea spitalului a comunicat că începând din 1 septembrie 2014 în cadrul secției vor funcționa doar 2 linii de gardă în specialitatea chirurgie generală, fiind, pe această cale, suprimată cea de a treia linie de gardă plătită asigurată de medicii rezidenți.

Cum motivează conducerea spitalului modificările imputate de angajați?

Dl Petru Șușcă a preluat mandatul de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca în octombrie 2013. La acel moment, SCJU avea datorii de 13.383.760 de lei, fiind în fața falimentului financiar, astfel că spiralul trebuia reorganizat și funcționalizat încât să se poată continua asigurarea asistenței medicale, în special în domeniul urgenței, spitalul având atribuții de Spital Regional de urgență. Astfel, în urma analizării aprofundate și detaliate a indicatorilor de performanță a secțiilor, la începutul anului 2014, noua conducere a considerat necesară o reorganizare a secțiilor și serviciilor, reorganizare care a fost aprobată prin Ordinul de ministru nr 694/12/06.2014.

În ceea ce privește compartimentele de Ortopedie și Traumatologie, Chirurgie Plastic și Microchirurgie Reconstructivă și Chirurgie Vasculară, acestea existau în vechea sa structură ca și compartimente independente încă de la crearea lor în anul 2004. Cele trei compartimente au fost create prin desființarea celei de-a doua secții de chirurgie generală care funcționa în clădirea Chirurgie I: o parte din paturi au fost transferate compartimentelor și o parte secției de Chirurgie IA care de la 55 de paturi de chirurgie generală a ajuns la 90 de paturi și astfel a rămas o singură secție de chirurgie generală și un singur șef de secție, Ciuce Constantin.

În fapt, reclamantul Ciuce Constantin, șeful Clinicii Chirurgie I, în mod abuziv, nu le acorda compartimentelor nici paturile prevăzute în structura fiecăruia, nici independența prevăzută de structura în vigoare, dânsul coordonând și activitatea compartimentelor în calitate de coordonator de politraumă, titlu inexistent în organigrama SCJU, pe care și l-a atribuit singur, tot în mod abuziv. Reclamantul Ciuce Constantin solicită revenirea compartimentelor în cadrul secției clinice Chirurgie IU, dar ele nu au fost niciodată parte a secției clinice Chirurgie I.

Organele de conducere a spitalului au formulat propunerea de reorganizare a Spitalului ținând cont de modificările pe care le-au apreciat ca fiind necesare. Comitetul director al spitalului are în componența sa atât un director medical cât și un director de îngrijiri tocmai pentru a se asigura că orice propunere ce ține de organizarea spitalului are în considerare și calitatea actului medical. Această propunere de reorganizare a SCJU a fost transmisă de instituție către Ministerul Sănătății Publice care a aprobat propunerea privind structura organizatorică a SCJU emițând Ordinul nr 694/12.06.2014.

În ceea ce privește asistența pacienților politraumatizați s-a constatat că asistența complexă de urgență în cazurile de politraumă este total disfuncțională, prin faptul că urgența de chirurgie vasculară și chirurgie plastică era asigurată de câte un medic, iar cea de chirurgie ortopedică de doi medici care veneau benevol de acasă la solicitarea reclamantului Ciuce Constantin. Acest lucru nu era nici legal, nici corect, nici omenesc, nici funcțional 24 de ore din 24 365 de zile pe an. Astfel s-a decis dezvoltarea Compartimentului de chirurgie plastică prin alocarea reală a unui număr de 12 paturi, cu amplasare și personal propriu și angajarea a încă doi chirurgi plasticieni. Dezvoltarea compartimentului de chirurgie plastică (secționare de degete, de membre sau arsuri) sunt adresate din toată regiune de Nord-Vest către SCJU, iar unitatea spitalicească avea obligația de a asigura rezolvarea acestor urgențe într-o structură spitalicească și funcțională 24 de ore din 24.

Mutarea compartimentului de chirurgie vasculară (5 paturi) și a unicului medic în secția de Chirurgie vasculară situată la 50 de m de UPU li de clinica Chirurgie I, și înființarea unei linii de gardă la domiciliu cu 6 medici chirurgi vasculari, a permis ca urgența vasculară să poată fi asigurată legal și la orice oră.

Reclamantul Ciuce Constantin a contestat în nenumărate rânduri autoritatea Managerului, a Directorului Medical și a Directorului de Îngrijiri, luând decizii numai conform bunului său plac și refuzând să pună în aplicare dispozițiile conducerii SCJU.  În data de 9 iulie au fost numiți Coordonatori de Bloc Operator, iar Constantin Ciuce a refuzat să accepte autoritatea coordonatorului de bloc operator, ajungându-se până la situații în care pacienții pregătiți pentru intervenție chirurgicală au fost dați jos de pe masa de operație cu singurul scop de a demonstra că el decide.

Analizând cheltuielile materiale, angajarea de personal, precum și investițiile în dotare ale secției Chirurgie I se constata că în anul 2014 acestea au fost duble față de anul 2013, ceea ce dovedește că efortul conducerii de a ameliora condițiile de desfășurarea a activității medicale în tot Spitalul Clinic Județean de Urgență a fost destinat și secției Chirurgie I. Ca urmare a celor expuse considerăm că acuzația că am restricționat dreptul medicilor semnatari de a-și exercita atribuțiile profesionale este nefondată.

Instanța reține că potrivit articolului 40 din Codul Muncii, este dreptul exclusiv al angajatorului de a stabili organizarea și funcționarea unității, acesta implicând reorganizarea instituției. Ca atare instanța de judecată se poate pronunța numai asupra aspectelor de temeinicie și legalitate a deciziilor privind reorganizarea activității fără a fi în măsură a analiza oportunitatea acestei măsuri. Instanța reține că nu poate realiza analiza de oportunitate în stabilirea structurilor organizatorice interne, raportat la calitatea actului medical, îmbunătățirea activității, a indicatorilor de performanță a secțiilor, aceasta fiind de competența exclusivă a angajatorului.

Din declarațiile martorilor audiați în cauză nu se poate reține că după organizarea din anul 2014 a fost afectat dreptul la muncă al reclamanților, iar măsurile organizatorice dispuse de pârât nu sunt abuzive, acestea fiind luate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare