58 de blocuri din Cluj-Napoca vor fi reabilitate termic din fonduri europene

Primăria Cluj-Napoca este fruntașă la numărul de proiecte depuse pentru reabilitarea termică a blocurilor. Nu mai puțin de 58 de blocuri urmează să fie reabilitate termic din fonduri europene.
Suntem o primărie fruntașă pe regiunea de nord-vest la depunerea de proiecte pentru reabilitarea termică a blocurilor. Am reușit să depunem documentații pentru 58 de blocuri cu 2511 apartamente, este o valoare de peste 13 milioane de euro. 60% din consturi sunt suportate de UE, 25% de asociația de proprietari și 15% de către primărie. În acest moment se face evaluarea ofertelor la Agenția de Nord-Vest, noi vom organiza licitația și sunt șanse ca în toamnă să se înceapă lucrările, dacă nu în primăvara anului viitor, depinde de procesul de licitație. Sunt bani pe care i-am accesat și vor fi utilizați în această direcție. Dintre blocurile ce vor fi reabilitate sunt: Alexandru Vaida Voievod 59, Slănic 11, Anina 19, Lacul Roșu 11, Vlahuță 7, Pasteur 58, Islazului 3, Andrei Șaguna 34-36, Muncitorilor 24, Tarnița 8, a declarat Boc.
Prin acest proiect vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale, respectiv:
  • îmbunătățirea izolației termice și hidroizolare a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor, inclusiv măsuri de consolidare;
  • reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic etc.
  • modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice de bloc/scară; achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldura si/sau centrale termice pe biomasa etc.;
  • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;
  • implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice;
  • orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în părțile comune – scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrari de reparații la fațade etc.);
Implementarea măsurilor de eficienţă energetică în blocurile de locuinţe va duce la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei prin:
● îmbunătăţirea condiţiilor de confort interior;
● reducerea consumurilor energetice;
● reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire şi apă caldă menajeră;
● reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020.
Ratele de co-finanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:
  • 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor – Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat;
  • 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor – Unitatea Administrativ Teritorială şi Asociaţia de proprietari.
UAT, în calitate de solicitant, are obligaţia de a asigura resursele financiare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente componentelor ce compun cererea de finanţare (cheltuieli eligibile şi neeligibile), în condiţiile rambursării a maxim 60% din cheltuielile eligibile din FEDR şi de la bugetul de stat, respectiv recuperării ulterioare a cotei-părţi ce revine fiecărei asociaţii de proprietari din valoarea componentei respective (cheltuieli eligibile şi neeligibile).
Modalităţile privind recuperarea sumelor plătite de către UAT aferente contribuţiei asociaţiei de proprietari se vor stabili de comun acord între UAT şi asociaţia de proprietari, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.
Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare